Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

  Sayı     : 16934678-724.01.02/FO

  Konu   : Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması

 

29.09.2017 / 28289294

DAĞITIM YERLERİNE

 

            16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

            Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranlarının, İthalat Rejim Kararına ek yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir.

            Anılan STA'nın II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin maddenin hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" taslağı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir.

            Bu çerçevede, söz konusu STA'nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2017 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

              - Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Faroe Adaları resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe ispat belgesi) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

              - Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması,

                 gerekmektedir.

            Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                Hasan KÖSEOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür


EK: Dolaşım Belgesi ve Menşe Beyanı belge örnekleri.


DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574163 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574163 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?