TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) İLİŞKİLERİNE AİT BAZI ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE AİT BAZI ÖNEMLİ TARİHLER
 
                                                                1959
 
·          31 Temmuz: Türkiye, AET’ye ortaklık için başvurdu.
 
·          11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina’nın ortaklık başvurularını kabul etti.
 
·          28-30 Eylül: Türkiye ile Avrupa Toplulukları Komisyonu arasındaki ilk hazırlık görüşmesi yapıldı.
 
                                                              1963
 
·          12 Eylül: Türkiye ile AET arasında Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.
 
·          12 Eylül: I. Mali Protokol imzalandı.
 
                                                              1964
 
·          1 Aralık: Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Türkiye-AET Ortaklık Konseyi 1. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                             1966
 
·          16-17 Mayıs: Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 1. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                              1968
 
·          9 Aralık: Katma Protokol görüşmeleri başladı.
 
                                                             1970
 
·          26 Ekim:   Türkiye-AET Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) 1. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Kasım:  Ortaklık Konseyi’nde Katma Protokol metni kabul edildi.
 
·          23 Kasım: Katma Protokol Brüksel’de imzalandı.
 
·          23 Kasım: II. Mali Protokol imzalandı.
 
                                                              1971
 
·          5 Temmuz: Katma Protokol, TBMM’de 69’a karşı 149 oyla kabul edildi.
 
·          22 Temmuz: Senato, Katma Protokol’ü kabul etti.
 
·          1 Eylül: Katma Protokol’ün ticari hükümleri “Geçici Anlaşma” ile yürürlüğe konuldu.
 
                                                            1972
 
·          13 Ocak: Ortaklık Anlaşması’nın Topluluğa katılacak yeni ülkelere teşmiline yönelik müzakereler başladı.
 
·          20 Temmuz: Ortaklık Konseyi, 1 Eylül 1972 tarihinde sona erecek olan “Geçici Anlaşma”nın süresini yıl sonuna kadar uzattı.
 
                                                             1973
 
·          1 Ocak: Katma Protokol yürürlüğe girdi. Birinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumu yapıldı.
 
·          1 Ocak: İngiltere, Danimarka ve İrlanda Topluluğa tam üye oldular. 
 
·          21 Mayıs:Türkiye-AET genişleme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlandı.
 
·          30 Haziran: I. Genişleme Anlaşması (Tamamlayıcı Protokol) Ankara’da imzalandı.
 
                                                            1974
 
·          1 Ocak: Tamamlayıcı Protokol ile ilgili Geçici Anlaşma yürürlüğe girdi
 
                                                            1976
 
·          1 Ocak: Türkiye, Katma Protokol’den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirerek ikinci gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumunu gerçekleştirdi.
 
                                                           1977
 
·          12 Mayıs: III. Mali Protokol Brüksel’de imzalandı.
 
·          1 Temmuz: Topluluk tarafından tanınan yeni tarım tavizleri yürürlüğe konuldu.
 
                                                          1978
 
·          4-11 Ekim: Türkiye 4. Beş Yıllık Planı süresince yükümlülüklerinin dondurulması ve aynı dönem için yaklaşık sekiz milyar dolarlık yardım yapılması talebinde bulundu.
 
·          30 Ekim: III. Mali Protokol’ün onay işlemleri tamamlandı.
 
                                                            1980
 
·          30 Haziran: Ortaklık Konseyi tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye’ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı (1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı).
 
                                                              1981
 
·          1 Ocak: Yunanistan Topluluğa tam üye oldu.
 
                                                              1982
 
·          22 Ocak: Avrupa Parlamentosu, Türkiye’de genel seçimlerin yapılması ve TBMM’nin oluşmasına kadar Karma Parlamento Komisyonu’nun Avrupa kanadının görevinin yenilenmemesi konusunda karar aldı.
 
                                                            1986
 
·          1 Ocak: İspanya ve Portekiz Topluluğa tam üye oldular.
 
·          16 Eylül: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.
 
                                                             1987
 
·          14 Nisan: Türkiye, Roma Antlaşması’nın 237., AKÇT Antlaşması’nın 98. ve EURATOM Antlaşması’nın 205. maddelerine istinaden, Avrupa Topluluğu’na tam üye olmak üzere müracaat etti.
 
·          27 Nisan: Türkiye’nin tam üyelik talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafından incelenmek üzere Komisyon’a havale edildi.
 
                                                         1988
 
·          7 Kasım : Türkiye-AET arasındaki ticari ve iktisadi sorunların ele alınması amacıyla oluşturulan ad hoc Komite, birinci toplantısını gerçekleştirdi.
 
·          20-21 Aralık: ad hoc Komite ikinci kez toplandı ve Türkiye, 1978 yılında askıya aldığı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, hızlandırılmış bir takvimi Topluluğa verdi ve bu takvime işlerlik kazandırdı.
 
                                                           1989
 
·          18 Aralık: AT Komisyonu, Türkiye’nin tam üyelik başvurusu konusundaki Görüş’ünde, Topluluğun, kendi İç Pazarı’nı tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üye kabul edilemeyeceği ve Türkiye’nin katılımdan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç bulunduğu hususlarına yer verdi.
 
                                                         1990
 
·          6 Haziran: Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir “İşbirliği Paketi”ni hazırlayarak Konsey’in onayına sundu.
 
                                                         1991
 
·          30 Eylül: Ortaklık Konseyi 1986 yılından sonra ilk kez toplandı.
 
·          6 Aralık: Ortaklık Komitesi 1986 yılından sonra ilk kez toplandı.
 
                                                       1992
 
·          21 Ocak: Türkiye-AT arasında bir Teknik İşbirliği Programı imzalandı.
 
·          29-30 Haziran: KPK 34. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          16 Ekim: Ortaklık Komitesi 99. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          9 Kasım: Ortaklık Konseyi 33. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          25-27 Kasım: KPK 35. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          3 Aralık: 12 Kasım 1982’den beri toplanamayan Gümrük İşbirliği Komitesi, 10. dönem toplantısını gerçekleştirdi.
 
                                                      1993
 
·          24-25 Şubat:9 Kasım 1992 tarihli Ortaklık Konseyi’nde, Ortaklık Komitesi gözetimi altında çalışması kararlaştırılan teknik komitelerden Gümrük Birliği Alt Komitesi toplantısı Brüksel’de yapıldı.
 
·          5-7 Nisan:KPK 36. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          16 Nisan: Ortaklık Komitesi 100. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          10 Haziran: GİK 11. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          11-13 Ekim: KPK 37. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          22 Ekim: Ortaklık Komitesi 101. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          8 Kasım: Ortaklık Konseyi 34. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          3 Aralık: GİK 12. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                 1994
 
·          17 Mayıs: GİK 13. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          14 Ekim: Ortaklık Komitesi 102. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          2 Aralık: GİK 14. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Aralık: Ortaklık Konseyi 35. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                  1995
 
·          1 Ocak: Avusturya, Finlandiya ve İsveç Topluluğa tam üye oldular
 
·          6 Mart:Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin tamamlanması ve uygulanmasına ilişkin usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 sayılı Karar, Ortaklık Konseyi'nin 36. dönem toplantısında kabul edildi.
 
·          29 Mayıs:GİK 15. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          27 Temmuz: Ortaklık Komitesi 103. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          23 Ekim: Ortaklık Komitesi 104. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          27 Ekim: Ortaklık Komitesi 105. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          30 Ekim: Ortaklık Konseyi, 1/95 sayılı Karar çerçevesinde, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin iyi işlemesi için gerekli teknik koşulları yerine getirdiğini tespit eden 37. dönem toplantısını gerçekleştirdi.
 
·          8 Kasım: GİK 16. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Aralık: KPK Genişletilmiş Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.
 
·          13 Aralık: 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı (343 Kabul, 149 Ret, 36 Çekimser).
 
·          21 Aralık: AB ile Türkiye arasında, AKÇT ürünlerinde tercihli ticaret koşullarını düzenleyen Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.
 
·          31 Aralık: Türkiye'nin AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren “Geçiş Dönemi” tamamlandı.
 
                                                         1996
 
·          1 Ocak: Sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan Türkiye-AB Gümrük Birliğiyürürlüğe girdi.
 
·          19 Şubat: Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 1. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          14 Mart:Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          20 Mayıs: GİK 17. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          30 Mayıs: GBOK 2. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          24-26 Haziran: KPK 38. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          17 Temmuz: GBOK 3. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          25 Temmuz: Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması Brüksel’de imzalandı.
 
·          1 Ağustos: Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
·          9 Ağustos: Türkiye ile AB gümrük alanları arasında uygulanacak geçiş hükümlerini düzenleyen 1/96 sayılı GİK Kararı yürürlüğe girdi.
 
·          10 Ekim: GBOK 4. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19-20 Kasım: KPK 39. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          4 Aralık: GİK 18. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Aralık: GBOK 5. dönem toplantısı yapıldı.
 
 
                                                       1997
 
·          8 Ocak: Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          20 Mart: Ortaklık Komitesi 106. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          14-16 Nisan: KPK 40. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          24 Nisan: Ortaklık Komitesi 107. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          25 Nisan: Türkiye ile AB arasında tarım tavizlerine ilişkin Protokol ve taviz listeleri parafe edildi.
 
·          29 Nisan: Ortaklık Konseyi 39. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          29 Nisan: Türkiye-Romanya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          1 Mayıs: Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          30 Mayıs: GİK 19. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          2 Haziran:Türkiye-Litvanya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          3 Haziran:Türkiye-Estonya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          23 Temmuz: GBOK 6. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          3 Ekim:Türkiye-Çek Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          23 Ekim:Türkiye-Slovak Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          21 Kasım: GİK 20. dönem toplantısı yapıldı.
·           
·          12-13 Aralık:Lüksemburg Zirve Toplantısı’nda, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya AB üyeliği için aday ülkeler olarak belirlendi. Aday ülkeler arasında yer almayan Türkiye’nin üyeliğe ehil olduğu teyit edildi.
 
                                                        1998
 
·          1 Ocak: Türkiye ile AB arasında karşılıklı tarım tavizlerine ilişkin 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girdi.
 
·          1 Şubat: Türkiye-Romanya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          9-10 Şubat: KPK 41. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          16 Şubat: GBOK 7. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Mart: Türkiye-Litvanya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          3 Mart: Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Türkiye için Avrupa Stratejisi” başlıklı belge açıklandı.
 
·          1 Nisan: Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          20-22 Nisan: KPK 42. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          5 Mayıs: Türkiye-Slovenya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          28 Mayıs: GİK 21. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          16 Haziran: Türkiye-Letonya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          30 Haziran: Ortaklık Komitesi 108. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Temmuz: Türkiye-Estonya Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          11 Temmuz:rkiye-Bulgaristan Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          1 Eylül: Türkiye ile Çek ve Slovak Cumhuriyetleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlüğe girdi.
 
·          4 Kasım: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilk İlerleme Raporu yayımlandı.
 
·          9-10 Kasım: KPK 43. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          15 Aralık: GİK 22. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                       1999
 
·          1 Ocak: Türkiye-Bulgaristan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          18-19 Şubat: KPK 44. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          23 Şubat: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin çalışma usullerinin kabul edildiği ilk toplantısı yapıldı.
 
·          26 Şubat: GBOK 8. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          30 Mart: Ortaklık Komitesi 109. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          28 Mayıs: GİK 23. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          8 Temmuz: Türkiye-AKÇT Ortak Komitesi’nin ikinci toplantısında Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın Menşe Protokolü’nde menşe kümülasyonu sistemi çerçevesinde gerekli değişiklikler yapıldı.
 
·          7 Eylül: Türkiye-Makedonya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          4 Ekim: Türkiye-Polonya Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          13 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ikinci İlerleme Raporu yayımlandı.
 
·          11-12 Aralık: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı.
 
·          13 Aralık: GİK 24. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                         2000
 
·          25 Şubat: GBOK 9. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          11 Nisan: Ortaklık Konseyi 39. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          5-6 Haziran: KPK 45. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          13 Haziran: GİK 25. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          26 Temmuz: Avrupa Komisyonu, 2000-2004 döneminde Avrupa Yatırım Bankası tarafından idare edilmek üzere Türkiye için 450 milyon Euro tutarında bir kredi finansman paketini onayladı.
 
·          13 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için üçüncü İlerleme Raporu’nu açıkladı.
 
·          17-18 Ekim: Türkiye ile AB arasında Hizmetler ve Kamu Alımları alanlarında müzakerelere başlandı.
 
·          8 Kasım: Avrupa Komisyonu Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi Taslağı’nı ve Genişleme Stratejisi’ni açıkladı.
 
·          15 Kasım: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal reform programını desteklemek amacıyla, Avrupa Komisyonu, MEDA programı çerçevesinde 150 milyon Euro tutarında olan ve 2001 yılı içerisinde ödenmesi tamamlanacak olan bir hibe yardımına onay verdi.
 
·          21-22 Kasım: KPK 46. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          4 Aralık: Genel İşler Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı taslağını kabul etti.
 
·          8 Aralık: GBOK 10. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Aralık: GİK 26. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                              2001
 
·          4 Ocak: AB Konseyi Türkiye’ye 2001-2003 yılları içinde verilecek olan toplam 135 milyon Euro tutarındaki hibeyi onayladı.
 
·          18-19 Ocak: Hizmetler ve Kamu Alımları müzakerelerinin ikinci turu gerçekleştirildi.
 
·          26 Şubat: Katılım Ortaklığı’na ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde Türkiye’nin alacağı yardımların temelini oluşturan Çerçeve Yönetmelik Genel İşler Konseyi’nin toplantısında kabul edildi.
 
·          8 Mart: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etti.
 
·          19 Mart: TBMM “Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nı kabul etti.
 
·          1 Haziran: GBOK 11. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          12 Haziran: GİK 27. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          26 Haziran: Ortaklık Konseyi 40. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          26-27 Haziran: KPK 47. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          13 Kasım: Avrupa Komisyonu Türkiye için dördüncü İlerleme Raporu’nu yayınladı.
 
·          26-27 Kasım: KPK 48. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          29 Kasım: GBOK 12. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          5 Aralık: GİK 28. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                             2002
 
·          24 Ocak: Ortaklık Komitesi 110. dönem toplantısı
gerçekleştirildi ve adaylık sürecinde Türkiye ile AB arasında
 gerçekleştirilecek ayrıntılı mevzuat incelemesi için gündem belirlendi.
 
·          16 Nisan: Ortaklık Konseyi 41. dönem toplantısı gerçekleştirildi ve adaylık sürecinde yürütülen çalışmalar ele alındı.
 
·          17-18 Haziran: KPK 49. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          23 Temmuz: AKÇT Antlaşması sona erdi.
 
·          4 Ekim: GİK 29. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          9 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için beşinci İlerleme Raporu’nu yayınladı.
 
·          10 Aralık: GBOK 13. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          12-13 Aralık: Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı Kopenhag’da gerçekleştirildi. Zirve Sonuç Bildirgesi’nde, “Avrupa Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme olmaksızın başlatacağı” ifadesi yer aldı. Böylelikle, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine yönelik olarak ilk kez somut bir perspektif belirlendi.
 
                                                             2003
 
·          30 Ocak: GİK 30. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          13 Mart: Ortaklık Komitesi 111. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          15 Nisan: Ortaklık Konseyi 42. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Mayıs: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Gözden Geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul etti.
 
·          27 Mayıs: GİK 31. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          16-17 Haziran: KPK 50. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          24 Temmuz: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
·          8 Ekim: Türkiye’nin AB tarafından sağlanan mali kaynakları kendi ihtiyaçları doğrultusunda, kendi inisiyatifi ile kullanması için oluşturulan Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi Avrupa Komisyonu tarafından akredite edildi.
 
·          28 Ekim: GBOK 14. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          5 Kasım: Avrupa Komisyonu Türkiye için 6. İlerleme Raporu’nu açıkladı.
 
·          2-3 Aralık: KPK 51. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          12 Aralık: GİK 32. dönem toplantısı yapıldı.
 
                                                      2004
 
·          16 Mart: Ortaklık Komitesi 112. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          6-7 Nisan: KPK 52. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          7 Nisan: Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          1 Mayıs: Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, GKRY, Malta ve Slovenya Topluluğa tam üye oldular. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya arasında yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmaları, bu ülkelerin AB üyesi olmaları nedeniyle feshedildi.
 
·          6 Mayıs: GBOK 15. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          18 Mayıs: Ortaklık Konseyi 43. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          9 Haziran: Gümrük İşbirliği Komitesi 33. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          20 Temmuz: Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması İstanbul’da imzalandı.
 
·          21 Temmuz: 4. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi.
 
·          6 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için 2004 Paketi’ni açıkladı. Paket’te yer alan, Tavsiye Kararı’nda, Türkiye’nin siyasi kriterleri yerine getirdiği yönünde bir değerlendirme yapıldı ve Türkiye ile katılım müzakerelerinin açılması tavsiye edildi.
 
·          29 Ekim: Avrupa Anayasası Roma’da imzalandı. Anayasa ile birlikte imzaya açılan Nihai Senet ise, üye ülkelerin yanı sıra, Anayasa’ya ilişkin çalışmaları yürüten Hükümetlerarası Konferans’a katılan aday ülkeler (Türkiye, Bulgaristan ve Romanya) tarafından imzalandı.
 
·          25 Kasım: Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          29 Kasım: Katılım Öncesi Ekonomik Program kabul edildi.
 
·          29-30 Kasım: Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 18. Toplantısı yapıldı.
 
·          15 Aralık: Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılı Türkiye İlerleme Raporu ve Tavsiye Kararı’na ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan rapor Parlamento’nun Genel Kurul toplantısında kabul edildi. Rapor’da, siyasi alanda gerçekleştirilen reformlar dikkate alınarak, Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine gecikmeksizin başlaması çağrısında bulunuldu.
 
·          16-17 Aralık: Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi. Zirve’de, Türkiye’nin Kopenhag siyasi koşullarını yerine getirdiği teyit edildi ve Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması karara bağlandı.
 
·          22 Aralık: Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
                                                            2005
 
·          23-24 Şubat: KPK 53. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          28 Şubat: GBOK 16. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          17 Mart: Ortaklık Komitesi 113. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          26 Nisan: Ortaklık Konseyi 44. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Haziran: Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          2 Haziran: GİK 34. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          13-14 Haziran: KPK 54. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          29 Haziran: Avrupa Komisyonu, Türkiye ile katılım müzakerelerinin genel ilkelerini tespit etmeye yönelik Müzakere Çerçeve Belgesi taslağını açıkladı.
 
·          29 Haziran: AB ve aday ülkeler sivil toplumları arasındaki diyalogu geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye ile AB vatandaşlarını yakınlaştırmaya yönelik mekanizmalar da içeren Tebliğ, Avrupa Komisyonu tarafından açıklandı.
·          1 Temmuz: Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          29 Temmuz: Türkiye-AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması’nın, AB’nin 1 Mayıs 2004 tarihli genişlemesi doğrultusunda uyarlanması ve Gümrük Birliği uygulamalarının yeni AB üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik Ek Protokol Türkiye tarafından imzalandı. Protokol, söz konusu imzanın Ek Protokol’de atıfta bulunulan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tanınması anlamına gelmeyeceğine ilişkin bir Deklarasyon eşliğinde İngiltere Dönem Başkanlığı’na iletildi.
 
·          21 Eylül: AB, Türkiye’nin 29 Temmuz 2005 tarihli Deklarasyonu’na cevaben bir Karşı Deklarasyon yayınladı. Deklarasyon’da, “tüm AB üyesi ülkelerin tanınması, katılım sürecinin zaruri bir parçasıdır” ifadesi yer aldı.
 
·          3 Ekim: AB, Türkiye ile katılım müzakerelerinin genel ilkelerini ortaya koyan Müzakere Çerçeve Belgesi’ni onayladı. Belge kapsamında, “müzakerelerin paylaşılan hedefinin katılım olduğu” teyit edildi.
 
·          3 Ekim: Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri Lüksemburg’da yapılan törenle resmen başladı.
 
·          20 Ekim: Katılım müzakerelerinin ilk aşaması olan tarama süreci “Bilim ve Araştırma” faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı ile başladı.
 
·          26 Ekim: Eğitim ve Kültür faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          7 Kasım: Kamu Alımları faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          8-9 Kasım: Rekabet Politikası faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          9 Kasım: Avrupa Komisyonu Türkiye için hazırladığı 8. İlerleme Raporu ve gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi’ni yayınladı.
 
·          14 Kasım:  Bilim ve Araştırma faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          16 Kasım: Eğitim ve Kültür faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          23 Kasım: KPK 55. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          25 Kasım: Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          28 Kasım: Kamu Alımları faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          1-2 Aralık: Rekabet Politikası faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          5-8 Aralık: Tarım ve Kırsal Kalkınma faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          13 Aralık: GBOK 17. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19-20 Aralık: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          22 Aralık: Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          27 Aralık: Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
                                                 2006
 
·          1 Ocak: Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          16-20 Ocak: Malların Serbest Dolaşımı faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          20 Ocak: GİK 35. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          23 Ocak: 9 Kasım 2005 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Konseyi tarafından kabul edildi.
 
·          23-25 Ocak: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
·          23-27 Ocak: Tarım ve Kırsal Kalkınma faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          31 Ocak - 1 Şubat: Gümrük Birliği faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          6-7 Şubat: Fikri Mülkiyet Hukuku faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          8-9 Şubat: Sosyal Politika ve İstihdam faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          13-15 Şubat: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          16 Şubat: Ekonomik ve Parasal Politika faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          20-24 Şubat: Malların Serbest Dolaşımı faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          24 Şubat: Balıkçılık faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          2-3 Mart: Fikri Mülkiyet Hukuku faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          9-15 Mart: Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          13-14 Mart: Gümrük Birliği faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          20-22 Mart: Sosyal Politika ve İstihdam faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          23 Mart: Ekonomik ve Parasal Politika faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          27 Mart: Ortaklık Komitesi 114. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          27-28 Mart: İşletme ve Sanayi Politikası faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          29-30 Mart: Mali Hizmetler faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          31 Mart: Balıkçılık faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          3-11 Nisan: Çevre faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          24-28 Nisan: Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          2-3 Mayıs: Mali Hizmetler faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          3-4 Mayıs: KPK 56. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          4-5 Mayıs: İşletme ve Sanayi Politikası faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          15-17 Mayıs: Enerji faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          18 Mayıs:Mali Kontrol faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          29 Mayıs- 2 Haziran: Çevre faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          6-7 Haziran: Vergilendirme faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          8-9 Haziran: Tüketici ve Sağlığının Korunması faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          9 Haziran: GİK 36. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          12 Haziran: Bilim ve Araştırma faslında müzakereler açılmış ve geçici olarak kapatıldı.
 
·          12 Haziran: Ortaklık Konseyi 45. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          12-13 Haziran: Bilgi Toplumu ve Medya faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          14-16 Haziran: Enerji faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          19-20 Haziran: İstatistik faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          21 Haziran: Şirketler Hukuku faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          26-29 Haziran: Ulaştırma faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          30 Haziran: Trans-Avrupa Şebekeleri faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          30 Haziran: Mali Kontrol faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          6-7 Temmuz: Tüketici ve Sağlığının Korunması faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          10 Temmuz: Dış İlişkiler faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          11-12 Temmuz: Vergilendirme faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          13-14 Temmuz: Bilgi Toplumu ve Medya faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          17-18 Temmuz: İstatistik faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          19 Temmuz: İşçilerin Serbest Dolaşımı faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          20 Temmuz: Şirketler Hukuku faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          6 Eylül: Mali ve Bütçesel Hükümler faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          7-8 Eylül: Yargı ve Temel Haklar faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          11 Eylül: İşçilerin Serbest Dolaşımı faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          11-12 Eylül: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          13 Eylül: Dış İlişkiler faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          14 Eylül: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları faslında tanıtıcı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          25-28 Eylül: Ulaştırma faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          29 Eylül: Trans-Avrupa Şebekeleri faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          4 Ekim: Mali ve Bütçesel Hükümler faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          6 Ekim: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          9-10 Ekim: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslında ayrıntılı tarama toplantısı yapıldı.
 
·          12-13 Ekim: Müzakerelerin ilk aşaması olan tarama süreci Yargı ve Temel Haklar faslında yapılan ayrıntılı tarama toplantısı ile sona erdi.
 
·          8 Kasım: Avrupa Komisyonu Genişleme Strateji Belgesi ve Türkiye için 9. İlerleme Raporu’nu yayımladı.
 
·          27-29 Kasım: KPK 57. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          29 Kasım: Komisyon tarafından Türkiye’nin Ek Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğine dair tavsiye kararı alıncaya kadar GKRY ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin politika alanlarını kapsayan sekiz fasılda (Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi, Mali hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Gümrük Birliği, Dış İlişkiler) müzakerelerin başlatılmaması ve hiçbir fasılda müzakerelerin kapatılmamasını öneren Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesine ilişkin Komisyon’un Tavsiye Belgesi açıklandı.
 
       1 Aralık: GBOK 18. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          11 Aralık: Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesine ilişkin Komisyon’un Tavsiye Belgesi Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında kabul edildi.
 
·          15 Aralık: Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesine ilişkin Komisyon’un Tavsiye Belgesi Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda onaylandı.
 
                                                       2007
 
·          1 Ocak: Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan arasında yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmaları, bu ülkelerin AB üyesi olmaları nedeniyle feshedildi. Söz konusu ülkelerle ticari ilişkiler Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde yürütülmeye başlandı.
 
·          1 Ocak: Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          27 Şubat: GİK 37. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Mart: Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          22 Mart: Ortaklık Komitesi 115. Dönem Toplantısı yapıldı.
 
·          29 Mart: İşletme ve Sanayi Politikası faslında müzakereler açıldı.
 
·          17 Nisan: AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı.
 
·          26 Haziran: İstatistik ve Mali Kontrol fasıllarında müzakereler açıldı.
 
·          6 Kasım: Avrupa Komisyonu Genişleme Strateji Belgesi, Türkiye için İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı Belgesi’ni yayımladı.
 
·          21 Kasım: Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          21-22 Kasım: KPK 58. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          28 Kasım: GBOK 19. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Aralık: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ve Trans-Avrupa Şebekeleri fasıllarında müzakereler açıldı.
 
                                                       2008
 
·          19 Şubat: GİK 38. dönem toplantısı yapıldı
 
·          26 Şubat: Avrupa Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi’ni onayladı.
 
·          6 Mart: Ortaklık Komitesi 116. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Mayıs: Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          27-28 Mayıs: KPK 59. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          27 Mayıs: Ortaklık Konseyi 46. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          10 Haziran: GBOK 20. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          17 Haziran: Fikri Mülkiyet Hukuku ve Şirketler Hukuku fasıllarında müzakereler açıldı.
 
·          18 Eylül: GİK 39. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          14 Ekim: GBOK 21. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Kasım: Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.
 
·          5 Kasım: Avrupa Komisyonu Genişleme Strateji Belgesi ve Türkiye için İlerleme Raporu’nu yayımladı.
 
·          26 Kasım:Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          27-28 Kasım: KPK 60. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Aralık: Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında müzakereler açıldı.
 
 
 
 
                                                         2009
 
·          16 Şubat Türkiye – AKÇT Temas Grubunun 9. döenm toplantısı İstanbul’da yapılmıştır.
 
·          19 Şubat: GBOK 22. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          24 Şubat Türkiye – AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın menşe kurallarına dair 1 sayılı Protokolü’nün Pan-Avrupa Akdeniz modeli çerçevesinde tadil edilmesine yönelik Türkiye –AKÇT Ortak Komitesi Kararı taraflarca benimsenmiştir.
 
·          3 Mart: GİK 40. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          31 Mart-2 Nisan: KPK 61. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          27 Mart: Ortaklık Komitesi 117. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          19 Mayıs: Ortaklık Konseyi 47. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          29 Mayıs Türk demir çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasına dair Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı Avrupa Komisyonuna iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletilmiştir.  
 
·          1 Haziran:Türkiye-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          30 Haziran:Vergilendirme faslında müzakereler açıldı.
 
·          14 Temmuz:Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
·          14 Ekim: Avrupa Komisyonu Genişleme Strateji Belgesi ve Türkiye için İlerleme Raporu’nu yayımladı.
 
·          26 Ekim: GBOK 23. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          26-27 Ekim: KPK 62. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          1 Aralık: Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.
 
·          17 Aralık: GİK 41. dönem toplantısı yapıldı.
 
·          21 Aralık: Çevre faslında müzakereler açıldı.
         ___________________2010
 
 
        22-23 Şubat: KPK 63. dönem toplantısı yapıldı.
 
             26 Mart: Ortaklık Komitesi 118. dönem toplantısı yapıldı.
            

·          10 Mayıs: Ortaklık Konseyi 48. dönem toplantısı yapıldı.

 

·          25-26 Mayıs: KPK 64. dönem toplantısı yapıldı.

 

·          17 Haziran: GBOK 24. dönem toplantısı yapıldı.

 

·          30 Haziran: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslında müzakereler açıldı.

·          1 Eylül: Türkiye – Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.

 

·          15 Ekim: GİK 42. Dönem toplantısı yapıldı.

 

·          26 – 27 Ekim: KPK 65. Dönem toplantısı yapıldı

 

·          9 Kasım: Avrupa Komisyonu 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu ve Genişleme Strateji Belgesi’ni yayımladı.

 

·          24 Kasım:Türkiye – Lübnan Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

 

--------------------------------------------------2011

 

·          21-22 Şubat: 65. Dönem KPK toplantısı yapıldı.

 

·          1 Mart: Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.

 

·          1 Mart: Şili Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.

 

·          4 Mart: 25. Dönem GBOK Toplantısı gerçekleştirildi.

 

·          24 Mart: Ortaklık Komitesi’nin 119. Dönem toplantısı yapıldı.

 

·          19 Nisan: Ortaklık Konseyi’nin 49. Dönem Toplantısı yapıldı.

31 Mayıs:43. Dönem GİK Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

22-23 Kasım: 26. Dönem GBOK Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

28-29 Kasım: KPK'nın 67. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

---------------------------------------------------------2012

 • 10 Ekim: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Türkiye İlerleme Raporu açıklanmıştır.
 • 1 Ağustos: Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.
 • 27-28 Haziran: 27. Dönem GBOK Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
 • 13-14 Haziran: KPK'nın 69. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 17 Mayıs: Türkiye ile AB arasında ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak amacıyla hazırlanan Pozitif Gündem girişimi resmi olarak başlatılmıştır.
 • 12 Nisan: Ortaklık Komitesinin 120. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 29 Şubat: Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 44. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 23-24 Şubat: KPK'nın 68. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

-----------------------------------------------------2013

 • 5 Kasım: 22 No'lu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı müzakerelere açılmıştır.
 • 27-28 Haziran: KPK'nın 69. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 1 Haziran: Türkiye-Morityus STA'sı yürürlüğe girmiştir.
 • 1 Mayıs: Türkiye - Güney Kore STA'sı yürürlüğe girmiştir.
 • 17-18 Nisan: Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 29. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 12 Nisan: Ortaklık Komitesinin 121. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 11 Nisan: Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 45. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 14-15 Şubat: KPK'nın 71. Dönem Toplantısı gerçekleştirilmiştir.-----------------------------------------------------2014
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287964 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287964 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?