Türkiye’de Uluslararası Banka Hesap Numarası Yapısı (IBAN) Tebliğ Ekleri

Ek 1
 
 
Türkiye’de Uluslararası Banka Hesap Numarası Yapısı
 
 
 
 
TR   xx   yyyyy   0    zzzzzzzzzzzzzzzz
 
 

Hesap Numarası, 16 basamaklı büyük harf ve/veya rakamdan oluşur.
 

Rezerv Alan, tek basamaklı rakamdan oluşur. Değiştirilinceye kadar 0 kullanılır.
                                                            
Banka Kodu, 5 basamaklı rakamdan oluşur. 5 basamaktan oluşmayan banka kodları sağa dayalı yazılır ve başına sıfır eklenerek 5 basamaklı hale getirilir.
         
Kontrol Basamakları, 2 basamaklı rakamdan oluşur.
  
Ülke Kodu, 2 büyük harften oluşur, Türkiye için TR kullanılır.

Ek 2
IBAN KONTROL BASAMAKLARININ HESAPLANMASI
Ön Adım
Ülke kodu (ISO 3166 No.lu standart) ve “00” ile başlayan ve IBAN’a çevrilmek istenen banka hesap numarası ile devam eden yapay bir numara oluşturulur. Bu numarada sayısal/alfabetik olmayan karakter ve boşluk olmamalıdır.
Örneğin: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (00001) Ankara Şubesi'ndeki hesap numarası “0100000350930001” bu işlemden sonra TR000000100100000350930001 olacaktır.
Adım 1
İlk dört karakter numaranın sonuna atılır.
Sonuç = 0000100100000350930001TR00
Adım 2
Numara içerisindeki harfler aşağıda gösterilen “Dönüştürme Tablosuna” uygun olarak sayısal karakterlere çevirilir.
Sonuç = 0000100100000350930001292700
Adım 3
MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır.
Bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanı (MOD 97-10) 98’den çıkarılır. Eğer sonuç tek basamaklı ise başına bir sıfır eklenir.
98 - 51 = 47
IBAN = TR470000100100000350930001 şeklinde olacaktır.
DÖNÜŞTÜRME TABLOSU
A = 10             G = 16             M = 22           S = 28             Y = 34
B = 11             H = 17             N = 23            T = 29             Z = 35
C = 12             I = 18              O = 24            U = 30
D = 13             J = 19              P = 25             V = 31
E = 14             K = 20             Q = 26            W = 32
F = 15             L = 21              R = 27            X = 33
 
Ek 3
IBAN KONTROL BASAMAKLARININ DOĞRULANMASI
Ön Adım
IBAN içerisinde sayısal/alfabetik olmayan karakter ve boşluk varsa silinir.
Örneğin : “TR47 0000 1001 0000 0350 9300 01” şeklindeki IBAN boşluklardan arındırılarak “TR470000100100000350930001” şekline getirilir.
Adım 1
IBAN’ın ilk dört karakteri mevcut yerinden sayının sağ tarafına atılır.
Sonuç = 0000100100000350930001TR47
Adım 2
Numara içerisindeki harfler Ek 2’de yer alan “Dönüştürme Tablosuna” uygun olarak sayısal karakterlere çevrilir.
Sonuç = 0000100100000350930001292747
Adım 3
Kontrol basamaklarının doğruluğunun kontrolü için MOD 97-10 (ISO 7064 No.lu standart) yöntemi uygulanır.
Kontrol basamaklarının doğru olması için bulunan sayının 97’ye bölümünden kalanının (MOD 97-10) 1 olması gerekmektedir.
0000100100000350930001292747” sayısının 97’ye bölümünden kalan 1’dir.
Böylece verilen IBAN içerisindeki kontrol basamaklarının doğruluğu ispatlanmış olur.
MOD hesaplamalarına yönelik yazılımlar için mod hesaplaması yapılan sayı çok uzun ise (32 bit veya 64 bitlik bir veri 9 veya 18 basamaklı bir sayıyı temsil etmektedir.) hesaplama, mod hesaplaması yapılacak olan sayı 9 veya 18’lik basamaklara bölünerek yapılabilir.
Örnek:
- 0000100100000350930001292747 sayısının 97’ye bölümünden kalan 1’dir.
- Sayının ilk 9 (veya 18) basamağının MOD 97-10 değeri hesaplanır.
- 000010010 ’ın MOD 97-10’u = 19
- Bulunan sayının sonuna kalan sayıları ekleyerek basamak sayısı 9’a (18’e) tamamlanır ve MOD 97-10’u hesaplanır.
- 19000035093 ’ün MOD 97-10’u = 43
- Bir önceki basamak kalan sayılar ile tekrarlanır.
- 430001292747 'nin MOD 97-10’u = 1 (Aynı sonuca ulaşılır.)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898181 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898181 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?