E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15345843 Ziyaretçi

Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST
TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
 Kanun No. 5923       24.11.2009-27416 Resmi Gazete  
 Kabul Tarihi: 17/11/2009
             MADDE 1 – (1) 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/11/2009