Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında YönetmelikEK3

Ek-III

EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.1 Dolaşım Belgesi için Başvuru Formu Örnekleri

 

Basım Talimatı

 

1.     Her bir form 210x297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta en fazla eksi 5 mm. veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

 

2.     Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

 

 


DOLAŞIM BELGESİ

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

                       EUR.1                 No A   000.000

 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

 

2.    .................................................................

                                              ve

      ..................................................................

      arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.

 

3.        Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)

 

 

4.        Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

         

5.        Varış ülkesi, ülkeler grubu veya alanı

 

 

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

 

 

7.        Gözlemler

         

 

 

 

 

 

 

 

8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri (1); Eşyanın tanımı

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    GÜMRÜK VİZESİ

           

    Onaylanan Beyan

    İhraç Belgesi (2)

    Form................................................................................. No.....................

    Gümrük İdaresi..................................................

    Düzenleyen Ülke veya Alan...............................

    Yer  ve Tarih .............................................................................................

            ...............................................................................................................

                                                           (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                       Mühür

 

 

                      

 

 

 

 

 

12. İHRACATÇI BEYANI

        Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

            Yer ve tarih..............................................................................

          

 

            .....................................................................................................

                                                   (İmza)

13.      DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI:

14.      KONTROLÜN SONUCU

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan kontrol  bu belgenin (*)

 

         Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

 

             Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

 

 

 

........................................................................

                                                                          (Yer ve tarih)

 

 

 

                                                                                 Mühür

 

 

 

..............................................................................................

                                                 (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................

                                                                    (Yer ve  tarih )

 

 

 

                                                                            Mühür

 

 

 

....................................................................................

(İmza)

 

________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

 

 

NOTLAR

 

1.        Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.  Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

 

2.        Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.

 

3.        Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmesini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

 


DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

 

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

                  EUR.1                 No A              000.000

 

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

 

2.    .................................................................

                                              ve

      ..................................................................

arasındaki tercihli ticarette kullanılan belge için başvurudur

 

3.        Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

     (ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)                          

 

4.       Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

 

5.        Varış ülkesi veya                  

         ülkeler grubu

 

 

 

 

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

 

 

7.        Gözlemler

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.


İHRACATÇI  BEYANI

 

 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyanın ihracatçısı;

 

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

 

        Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini  İZAH;

                          .............................................................................................................

                          .............................................................................................................

                          .............................................................................................................

 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1)

 

                          .............................................................................................................

                          .............................................................................................................

                          .............................................................................................................

 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

 

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 

 

Ederim.

 

 

 

                                                                                                             ...............................................................

                                                                                                                                            (Yer ve tarih)

 

                                                                                                              ..............................................................

                                                                                                                                             (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) Eşya ambalajlı değilse, yerine gore eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

(2).Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. .

(1)     Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım belgeleri, faturalar, imalatçı beyanları, vs.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269665 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269665 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?