E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999329 Ziyaretçi

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:
2401.10 - Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) :
2401.10.35.00.00 - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün - 50
2401.10.60.00.00 - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün - 50
2401.10.70.00.00 - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün - 50
2401.10.85.00.00 - - Fırında kurutulmuş tütün - 50
2401.10.95.00.00 - - Diğerleri - 50
2401.20 - Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı
çıkarılmış):
2401.20.35.00.00 - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün - 50
2401.20.60.00.00 - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün - 50
2401.20.70.00.00 - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün - 50
2401.20.85.00.00 - - Fırında kurutulmuş tütün - 50
2401.20.95.00.00 - - Diğerleri - 50
2401.30 - Tütün döküntüleri :
2401.30.00.00.11 - - Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar) - 50
2401.30.00.00.19 - - Diğerleri - 50
24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
2402.10 - Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.10.00.00.11 - - Tütün içeren purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.12 - - Uçları açık purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.19 - - Sigarillolar 1000 Ad. 200
2402.20 - Tütün içeren sigaralar :
2402.20.10.00.00 - - Karanfil içerenler 1000 Ad. 200
- - Diğerleri
2402.20.90.00.12 - - - Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar 1000 Ad. 200
2402.20.90.00.18 - - - Diğer tütünlerden mamul sigaralar 1000 Ad. 200
2402.90.00.00.00 - Diğerleri - 200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa
ve esansları:
- İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri
içersin içermesin) :
2403.11.00.00.00 - - Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri - 200
2403.19 - - Diğerleri:
- - - Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:
2403.19.10.00.11 - - - - Pipo tütünleri - 200
2403.19.10.00.12 - - - - Sigaralık tütünler - 200
2403.19.10.00.19 - - - - Diğerleri - 200
- - - Diğerleri:
2403.19.90.00.11 - - - - Pipo tütünleri - 200
2403.19.90.00.12 - - - - Sigaralık tütünler - 200
2403.19.90.00.19 - - - - Diğerleri - 200
- Diğerleri :
2403.91.00.00.00 - - "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün - 200
2403.99 - - Diğerleri:
2403.99.10.00.00 - - - Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün - 200
2403.99.90.00.00 - - - Diğerleri - 200