Tuz İthalatında Geçici Korunma Önlemlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Alınan Teminatın İadesine İlişkin Karar (Karar Sayısı 2010/136)

    Karar Sayısı : 2010/136  26.02.2010-27505 resmi Gazete 
             Ekli "Tuz İthalatında Geçici Korunma Önleminin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Alınan Teminatın İadesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                         
 
TUZ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA VE ALINAN TEMİNATIN
İADESİNE İLİŞKİN KARAR
             Teminat iadesi
             MADDE 1 – (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tuz İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar uyarınca, gümrük idarelerince geçici korunma önlemi olarak teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 2 – (l) Tuz ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 14/7/2009 tarihli ve 2009/15287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580362 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580362 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?