Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :74428289 -120.01.99 S 01/

Konu   : Ülkemiz Üzerinden Transit İlaç Sevkiyatı.

 

16.04.2014 / 07267

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

İlgi:     12.06.2013 tarihli ve 11258 sayılı yazımız.

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; son dönemde ülkemiz üzerinden transiti yapılan ilaç taşımalarında, ülkemiz giriş veya çıkış kapısında taşınan ilaç yükünün uyuşturucu yapımında kullanılıp kullanılmadığına dair Sağlık Bakanlığı'ndan onay yazısı alınmasının talep edildiği, bu durumun mağduriyetlere ve uzun beklemelere sebebiyet verebildiği, bekleyen TIR’lar nedeniyle ciddi ticari kayıplar yaşandığı ifade edilerek konunun bir an önce çözüme kavuşturulması talep edilmektedir. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı ile yapılan muhtelif tarihli/sayılı yazışmalar neticesinde transit işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde ifa edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

1- Transit sevkiyatı yapılması istenen ilaçlara dair üretici firmanın üretim müdürü/ruhsatlandırma müdürü veya ihracatçı firmanın ihracat müdürü tarafından imzalı ilaç listesinin de yer aldığı söz konusu ilaçların uyuşturucu ya da psikotrop madde ihtiva etmediğine ilişkin ekli taahhütname (Ek-1), (yabancı dilde olması halinde onaylı tercümesi ile birlikte) söz konusu ilaçları belirtir proforma fatura/fatura (proforma fatura ya da faturada üretici ya da ihracatçı firmanın adı belirtilecek şekilde) gümrük müdürlüklerine ibraz edilerek transit sevkiyat gerçekleştirilebilecektir. Ancak, herhangi bir riskli/şüpheli durum karşısında yetkilendirmeye ilişkin imza sirküleri vb. belgeler aranabilecek yada Sağlık Bakanlığı'ndan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) görüş talep edilebilecektir.

 

2- Yine, üretim/ruhsatlandırma/ihracat müdürü tarafından imzalı taahhütnamede uyuşturucu veya psikotrop madde ihtiva ettiğinin belirtilmesi durumunda hem ithalatçı hem de ihracatçı ülkelerin yetkili otoritelerince düzenlenmiş izin belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu yetkili otoritelerin isim ve adres bilgileri; Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından yayımlanan ve bir örneği ekli "Competent National Authorities under the International Drug Control Treaties" (Ek-2) yayımında yer almakta olup, adı geçen yayıma http://www.unodc.org/documents/commissions/Publications/12-58063_ebook.latest_version.pdf adresinden ulaşılması mümkündür.

 

3- Doğal afet ve kriz hallerinde ülkemiz üzerinden transit sevkiyat şeklinde geçmek suretiyle diğer ülkelere gönderilecek ilaç yardımlarında ise Sağlık Bakanlığı'na (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) başvuru yapılmaksızın ilaç yardımları gönderilebilecek, bunun için yardım yapan Kuruluşun beyanı yeterli olacaktır.

Doğal afet ve kriz hallerinde kontrole tabi ilaçların gönderilmek istenmesi halinde ise Birleşmiş Milletler Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (UN-INCB) tarafından yetkili otoriteler tarafından kullanılması öngörülen ve Ek-3'te bir örneği gönderilen ‘‘Model Guidelines for the International Provision of Controlled Medicines for Emergency Medical Care’’ kılavuzu doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilerek söz konusu kılavuzda yer alan ‘‘Model Shipment Request /Notification Form for Emergency Supplies of Controlled Substance’’ formunun Gümrük Müdürlüklerine ibrazı yeterli olacaktır.

 

4 - Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili, şüphe veya tereddüt hasıl olması halinde, Sağlık Bakanlığı'ndan (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ) görüş talep edilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazıda bahsi geçen Sağlık Bakanlığı'nın 30.05.2013 tarih ve 59248 sayılı yazısında belirtilen hususlara ilişkin olarak yukarıda belirtildiği üzere işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak 16.04.2014 tarihinden itibaren transit sevkiyat başvurularının Sağlık Bakanlığı'nca (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) değerlendirilmeyeceği, gümrük idarelerine başvurulması gerektiği hususları anılan Kurumun internet sitesinde (http://www.iegm.gov.tr) 10.04.2014 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EKLER:

1 - Taahhütname.

2- Yetkili otoritelerin listesi

3 - Kılavuz ve form örn.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

EK-1

 

TO WHOM IT MAY CONCERN

 

 

 

Company ….(üretici ya da ihracatçı firma adı) ....................................... confirms that following medical preparations/veterinary medicines do not contain narcotic drogs and/or psychotropic substances.

 

 

 

 

(İsim, seyisim, imza )

Regulatory Affairs Manager/

Production Manager/

Export Manager

 

 

 

 

Medical Preparations/ Veterinary medicines

 

1. Genfamyoin USP eye ointment 0,4%

2. Hydrocortisone Aceate USP Eye Ointment 0,3%

3. Sultrifa Triple 2 mg/5ml/1 Ilk

4. Ribal Compound 30 Tablets

5.........

6.

7.

8,

9.

10.

11.

12.

 

 

 

Belgenin Aslı Elektronik İmzalıdır.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246983 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246983 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?