E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15367021 Ziyaretçi

Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1415)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1415   01.03.2011-27861 Resmi Gazete

             Ekli “Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 7/2/2011 tarihli ve 4902 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı, 14/12/2010 tarihli ve 2010/1230 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması uyarınca, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2 (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Ürdün Haşimi Krallığı menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak
— Gümrük Vergisi (%)  /
— Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)  /
— Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR)  (Karşılığı TL)  (EUR/100 kg/net )

0406.90

Diğer peynirler

01.01-31.12

150 Ton

0

0407.00.11.10.11

Hindi yumurtası

01.01-31.12

3.000.000 adet

0

0407.00.11.10.19

Diğerleri

0407.00.19.10.11

Tavuk yumurtaları

0407.00.19.10.19

Diğerleri

0407.00.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0407.00.90.10.19

Diğerleri

06.03

(0603.90 hariç)

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)

01.01-31.12

10 Ton

0

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş)

01.01-31.12

100 Ton

0

07.02

Domates (taze veya soğutulmuş)

01.06-30.09

7.000 Ton

0

0705.11

Baş marul

01.01-31.12

200 Ton

0

0706.10

Havuçlar ve şalgamlar

01.01-31.12

150 Ton

0

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

01.07-30.09

5.000 Ton

0

0708.20

Fasulye (Vigna spp., Phaseotus spp.)

01.01-31.12

300 Ton

0

0708.90

Diğer baklagiller

01.01-31.12

200 Ton

0

0709.20

Kuşkonmazlar

01.01-31.12

300 Ton

0

0709.30

Patlıcanlar

01.07-30.09

300 Ton

0

0709.60

Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

01.07-30.09

200 Ton

0

0709.90 (0709.90.31, 0709.90.39 hariç)

Diğerleri

01.01-31.12

200 Ton

0

0804.10

Hurma

01.01-31.12

4.000 Ton

0

0805.10

Portakal

01.06-30.09

500 Ton

0

0805.20

Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin, vilking ve benzeri turunçgil melezleri

01.01-31.12

150 Ton

0

0805.40

Greyfurt (pomelolar dahil)

01.01-31.12

200 Ton

0

0805.50

 

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

01.06-30.09

1.000 Ton

0

0806.10

Taze

01.01-29.02

250 Ton

0

08.07

Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze)

01.11-15.04

3.000 Ton

 

0

0808.10 (0808.10.80.00.11, 0808.10.80.00.13, 0808.10.80.00.14 hariç)

Elma

01.01-31.12

200 Ton

0

0808.20

Armut ve ayva

01.01-31.12

200 Ton

0

0809.30

Şeftali (nektarin dahil)

01.01-31.12

200 Ton

0

0810.10

Çilek

01.01-31.12

500 Ton

0

1211.20

Ginseng kökü

01.01-31.12

200 Ton

0

1211.30

Koka yaprağı

1211.90.85.00.18

Meyan kökü

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

01.01-31.12

 

1.000 Ton

i

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

01.01-31.12

1.000 Ton

i

19.02

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

01.01-31.12

1.000 Ton

i

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

01.01-31.12

1.000 Ton

i

2103.20

Domates ketçapı ve diğer domates sosları

01.01-31.12

500 Ton

0

i:    İthalat Rejimi Kararının Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi sütununda yer alan gümrük vergisi oranının   %20si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %20si uygulanır.

 

Gümrük vergileri

MADDE 3 (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4 (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 5 (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6 (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları karşılarında belirtilen tarife kontenjanı dönemi içinde dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 7 (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Karar 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.