Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/28)

Ekonomi Bakanlığından: 21.07.2017-30130 Resmi Gazete

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/28)

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

50.000 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

19.000 TL

250.000 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

75.000 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

4.000 TL

25.000 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

2.000 TL

40.000 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000 TL

75.000 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

46.000 TL

115.000 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

10.000TL

25.000 TL


MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867493 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867493 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?