E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,15 TL
14464916 Ziyaretçi

Uygulaması İhracatçı Birliklerince Yapılan Devlet Yardımları (www.orgTR.org)

FUAR TEŞVİKLERİ

2004/6 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları.

Fuar Teşviklerinde Dikkat Edilecek Hususlar.

Devlet Yardımlarında Uygulama Usul ve Esasları Değişiklikleri

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/5) (01.07.2017 Mülga)

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat:(2010/1)
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)
Yurt dışı turizm fuarlarına katılımın ve turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)

YURT DIŞI OFİS MAĞAZA TEŞVİĞİ

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tegliğ (2005/4)

2005/4 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları

MARKA TEŞVİĞİ

Türk Ürünlerin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)

2006/4 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Essları

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Devlet Yardımlarının Bilgisayar Vei İşlene Tekniği Yolyla Uygulanmasına Dair Tebliğ (İhracat:2009/14)

Yurt Dışı Birim,Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6)

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile ilgi Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulun 26.08.2014 tarih ve 2014/8 sayılı kararı

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(Mülga)

PAZAR ARAŞTIRMASI

2006/6 Sayılı Tebliğ

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI

2007/3 Sayılı Tebliğ

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2011/4)

TASARIM DESTEĞİ

2008/2 Sayılı Tebliğ

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'e İlişkin Uygulama Esasları