Vegi Usul Kanunu Madde:19-24

   213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 

(10.01.1961-10703 Resmi Gazete)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ

    VERGİYİ DOĞURAN OLAY:

    Madde 19 - Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.

    Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.

    TARH:

    Madde 20 - Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit eden idari muameledir.

    TEBLİĞ:

    Madde 21 - Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

    TAHAKKUK:

    Madde 22 - Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.

    TAHSİL:

    Madde 23 - Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.

    TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİLER:

    Madde 24 - Mahiyetleri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285921 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285921 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?