Vergi Kodları

VERGİ KODU VERGİ KODLARI AÇIKLAMA
10 Gümrük Vergisi
11 Eğitim,Genç.,Spor ve Sağlk vergisi
12 Tek ve Maktu Vergi
16 GÜMRÜK VERGİSİ -TEMİNAT
19 Gumruk Vergisi (Nihai Kullanim)
20 Dampinge Karşı Vergi
21 Sübvansiyona Karşı Vergi
29 Çevre katkı payı
31 Akaryakıt Tüketim Vergisi
32 Teminatlı antidamping için geçici
33 Antidamping KDV
34 Ek mali yükümlülük adet
35 Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
36 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK -TEMİNAT
37 Ek mali yükümlülük ÖTV
38 Ek mali yükümlülük KDV
39 Ek mali yükümlülük
40 Katma Değer Vergisi
41 Ek Vergi
42 1321-Alkollü içeceklerden alınan ek vergi
43 1323-Oyun kağı.ve Rönt.Film. alınan ek vergi
44 Ek Fon
46 KATMA DEĞER VERGİSİ-TEMİNAT
49 KDV (Nihai Kullanim)
50 Özel Tüketim Vergisi liste-II
51 Özel Tüketim Vergisi liste-III
52 Özel Tüketim Vergisi liste-IV
56 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-TEMİNAT
59 İlave Gümrük Vergisi
61 Telafi Edici Vergi(ihracat)
65 Yurtdışı Harcı
70 Toplu Konut Fonu
71 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
72 Tütün Fonu
73 Eğitime Katkı Payı
74 İthalat Harcı
75 TRT Bandrol
76 Para Cezaları
77 Dağıtılacak Para Cezaları
78 Fazla Mesai
79 Faiz
80 Çeşitli Gelir
81 Kaldırılan Vergi Artıkları
82 Çeşitli Emanetler
83 Para Farkları
84 Kişi Borçları
85 Avans Artığı
86 Saymanlık A.İ.H
87 Ağaçlandırma Fonu
88 Diğer Harçlar
89 Damga Vergisi
90 Gelir Vergisi
91 Gecikme Zammı
92 Gelir ve Kurumlar Vergisi Fonu
93 Özel Tüketim Vergisi liste-I
94 Vize harcı
95 Özel İşlem Vergisi
96 Bakanlık Hissesi
97 Fikir,Sanat ve Kültür Stopajı
98 Avukatlık ve vekalet ücretleri
99 Memur Yollukları
991 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287076 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287076 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?