Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:130)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:130)

20.04.1976R.G.

 
 

 

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun 280 inci maddesinin 2 ve 3 numaralı fıkraları hükmü uyarınca, borsada rayici olmayan yabancı paralar ile bu paralarla olan senetli veya senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde uygulanacak kurun Bakanlığımızca tesbiti gerekmektedir.

Bu yetkiye istinaden, zaman zaman neşrolunan Genel Tebliğler ile uygulanacak kurlar belirlenmiştir. Ancak, son yıllarda yürütülen serbest kur uygulaması ve para değerinde meydana gelen sık değişiklikler, her defasında yeniden kur tesbit ve ilân zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu durumu önlemek ve uygulamada kolaylık sağlamak için, Bakanlığımızca bu konuda herhangi bir tesbit yapılmadığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca tesbit ve ilân olunan döviz alış kurlarının mezkûr ilânlarda belirtilen tarihlerden itibaren değerlemelerde esas alınması ve bu uygulamanın 1975 takvim yılına da şamil olması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302470 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302470 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?