Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:392)

Maliye Bakanlığından: 14.11.2009-27406 Resmi Gazete
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 392)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlamış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285966 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285966 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?