Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:403) Ekleri(Kesin Mizan Bildirim Formatı)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:403)

GENEL BİLGİLER
               
İdari Bilgiler              
   
 
Vergi Dairesi
 
 
Dönem Tipi
 
 
 
 
Mükellefin  
 
Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ###-###-####
(T.C Kimlik Numarası)  
 
Soyadı(Unvanı)  
 
Adı(Unvanın Devamı)  
 
Ticaret Sicil No  
 
E-Posta Adresi  
 
İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
 
Dar Mükellef Temsilcisinin  
 
Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ###-###-####
(T.C Kimlik Numarası)
 
Soyadı(Unvanı)  
 
Adı(Unvanın Devamı)  
 
Ticaret Sicil No  
 
E-Posta Adresi  
 
İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
 

KESİN MİZAN
HESAP KODU HESAP ADI BORÇ TOPLAMI  ALACAK TOPLAMI BORÇ KALANI ALACAK KALANI
100 KASA        
101 ALINAN ÇEKLER        
102 BANKALAR        
103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)        
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER        
110 HİSSE SENETLERİ        
111 ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.        
112 KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO        
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER        
119 MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)        
120 ALICILAR        
121 ALACAK SENETLERİ        
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)        
124 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)        
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR        
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR        
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR        
129 ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)        
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR        
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR        
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR        
135 PERSONELDEN ALACAKLAR        
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR        
137 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)        
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR        
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)        
150 İLK MADDE VE MALZEME        
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM        
152 MAMULLER        
153 TİCARİ MALLAR        
157 DİĞER STOKLAR        
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)        
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI        
170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET        
178 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES        
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR        
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER        
181 GELİR TAHAKKUKLARI        
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ        
191 İNDİRİLECEK KDV        
192 DİĞER KDV        
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR        
195 İŞ AVANSLARI        
196 PERSONEL AVANSLARI        
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI        
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR        
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)        
220 ALICILAR        
221 ALACAK SENETLERİ        
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)        
224 KAZANILMAMIŞ FİN.KİRA.FZ.GL(-)        
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR        
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)        
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR        
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR        
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR        
235 PERSONELDEN ALACAKLAR        
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR        
237 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)        
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)        
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER        
241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)        
242 İŞTİRAKLER        
243 İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)        
244 İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)        
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR        
246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)        
247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)        
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR        
249 DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)        
250 ARAZİ VE ARSALAR        
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ        
252 BİNALAR        
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR        
254 TAŞITLAR        
255 DEMİRBAŞLAR        
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR        
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)        
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR        
259 VERİLEN AVANSLAR        
260 HAKLAR        
261 ŞEREFİYE        
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.        
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.        
264 ÖZEL MALİYETLER        
267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.        
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)        
269 VERİLEN AVANSLAR        
271 ARAMA GİDERLERİ        
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.        
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.        
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)        
279 VERİLEN AVANSLAR        
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER        
281 GELİR TAAHHUKLARI        
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV        
292 DİĞER KDV        
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.        
294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.        
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON        
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR        
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)        
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)        
300 BANKA KREDİLERİ        
301 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR        
302 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)        
303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ        
304 TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.        
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER        
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.        
308 MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)        
309 DİĞER MALİ BORÇLAR        
320 SATICILAR        
321 BORÇ SENETLERİ        
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)        
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR        
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR        
331 ORTAKLARA BORÇLAR        
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR        
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR        
335 PERSONELE BORÇLAR        
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR        
337 DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)        
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI        
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR        
350 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
351 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
352 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
353 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
354 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
355 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
356 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
357 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ        
358 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES        
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR        
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ        
368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK        
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER        
370 DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.        
371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)        
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI        
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI        
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI        
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER        
381 GİDER TAHAKKUKLARI        
391 HESAPLANAN KDV        
392 DİĞER KDV        
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI        
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI        
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR        
400 BANKA KREDİLERİ        
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞL.BORÇLAR        
402 ERTELEN.FİN.KİRA.BORÇ.MAL. (-)        
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER        
407 ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.        
408 MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)        
409 DİĞER MALİ BORÇLAR        
420 SATICILAR        
421 BORÇ SENETLERİ        
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)        
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR        
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR        
431 ORTAKLARA BORÇLAR        
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR        
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR        
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR        
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)        
438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ        
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI        
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR        
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI        
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.        
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER        
481 GİDER TAHAKKUKLARI        
492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV        
493 TESİSE KATILMA PAYLARI        
499 Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR        
500 SERMAYE        
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)        
502 SERMAYE DÜZELT.OLUMLU FARKLARI        
503 SERMAYE DÜZELT.OLUMSUZ FARKLARI (-)        
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ        
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI        
522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.        
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.        
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ        
540 YASAL YEDEKLER        
541 STATÜ YEDEKLERİ        
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER        
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ        
549 ÖZEL FONLAR        
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI        
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)        
590 DÖNEM NET KARI        
591 DÖNEM NET ZARARI (-)        
600 YURT İÇİ SATIŞLAR        
601 YURT DIŞI SATIŞLAR        
602 DİĞER GELİRLER        
610 SATIŞTAN İADELER (-)        
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)        
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)        
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)        
621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)        
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)        
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)        
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)        
631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)        
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)        
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.        
641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ        
642 FAİZ GELİRLERİ        
643 KOMİSYON GELİRLERİ        
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR        
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI        
646 KAMBİYO KARLARI        
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ        
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI        
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR        
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)        
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)        
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)        
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)        
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)        
658 ENFLASYON DÜZELT.ZARARLARI (-)        
659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)        
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)        
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)        
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI        
679 DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR        
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)        
681 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)        
689 DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)        
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI        
691 D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)        
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI        
697 YILLARA YAY.İNŞ.ENF.DÜZELT.HES        
698 ENFLASYON DÜZELTME HESABI        
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS        
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS        
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD        
711 DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.        
712 DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR        
713 DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.        
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ        
721 DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.        
722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI        
723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI        
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ        
731 GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.        
732 GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.        
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK        
734 GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.        
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ        
741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.        
742 HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI        
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.        
751 ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI        
752 ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI        
760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ        
761 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS        
762 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI        
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ        
771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI        
772 GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.        
780 FİNANSMAN GİDERLERİ        
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI        
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI        
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ        
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ        
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ        
793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER        
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER        
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR        
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.        
797 FİNANSMAN GİDERLERİ        
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.        
799 ÜRETİM MALİYET HESABI        

  Bildirimin Hangi Sıfatla Verildiği
                 
    O Mükellef O  Kanuni Temsilci  
   
Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ###-###-####  
(T.C. Kimlik No)  
   
Soyadı(Unvanı)    
   
Adı (Unvanın Devamı)    
   
Ticaret Sicil No    
   
E-Posta Adresi    
   
   
İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
                 
Bildirimi Düzenleyen Mükellef/SM/SMMM
                 
   
Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ###-###-####  
(T.C. Kimlik No)  
   
Soyadı(Unvanı)    
   
Adı (Unvanın Devamı)    
   
Ticaret Sicil No/Oda Sicil…    
   
E-Posta Adresi    
   
İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
                 

  Bildirimi Gönderen SM / SMMM / YMM        
   
  Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ### ### ### ...me 6
  (T.C. Kimlik No)
   
  Soyadı (Unvanı)    
   
  Adı (Unvanın Devamı)    
       
  Oda Sicil No    
       
  E-Posta Adresi    
       
  İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
   
               
  YMM Bilgileri            
   
   
  Vergi Kimlik Numarası   Vergi Kimlik Numarası ### ### ### ...me 6
  (T.C. Kimlik No)
   
  Soyadı (Unvanı)    
   
  Adı (Unvanın Devamı)    
       
  Oda Sicil No    
       
  E-Posta Adresi    
       
  İrtibat Telefon No ### ### ## ##  
               

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869350 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869350 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?