YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ

 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ
 
1-Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
2- Döviz ve Kredi Kullanım Formu Aslı
3-En son harcamaları gösteren yatırım takip formu
4-İthal,yerli ve ek ithal,yerli makine ve techizat listeleri asılları
5-Çeki listesi fotokopileri
6-Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopileri
7-Yerli makine ve techizatlara ait fatura fotokopileri
8-Yatırım kapsamında diğer banka ve kredi kuruluşlarından kredi kullanılıp kullanılmadığına dair sermaye şirketlerinde yönetim kurulunca, şahıs şirketlerinde firma sahibi tarafından tanzim edilecek taahhütname
9-Yatırım kapsamında Dış Kredi veya Döviz Kredisi kullanılması halinde;kullanım tarihi itibariyle T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan kredi miktarını gösteren banka yazıları
10-Kur farkı varsa teşvik eden bilgi ve belgeler (Yeminli Mali Müşavir Raporu)
11-Yatırım Teşvik Belgesine konu yatırıma ait harcamaları gösteren, Yatırım Teşvik Belgesindeki yatırıma başlangıç tarihi itibariyle Başlangıç ile son harcamanın yapıldığı yıla ait bilançolar (İlgili Vergi Dairesince) tasdik edilerek aslı göderilecektir.) Ara bilançoların tasdiki hususnda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 29.08.1988 tarih ve 53203 sayılı yazı yazılmıştır.
Not:bu bilançolara göre eksperler tarafından bilanço analizi yapılacaktır.
12-Noterden tasdikli geçerli imza sirküleri
13-Sermaye arttırımı ile ilgili T.T.Sicili Gazetesi
14-Noterden tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi (bina harcaması mevcut ise)
15-Üzerinde satış fiatı bulunan noterden tasdikli arsa tapusu (arazi-arsa harcaması mevcut ise)
16-Gerçekleşme durumuna göre düzenlenmiş ithal ve yerli makine ve techizat listeleri
17-Arazi-arsa,bina,inşaat ve diğer yatrırm harcamalarına ait fatura fotokopileri ve aynı sıra ile hazırlanmış listeler
18-Kapasite Raporu (Yatırımın tamamlanmasını müteakip onaylatılmış)
19-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatrırmın kapasitesi ile uyumlu atık su arıtma tesisi kurma şartı olup, yatırım yeri de Organize Sanayi Bölgesinde olan yatırımlarda; “Atık su arıtma işlemleri Organize Sanayi Bölgesince yapılıyorsa” bunu belirten ilgili Organize Sanayi Bölgesinden alınacak yazı
20-Turizm yatrımlarında Turizm İşletme Belgesi
21-Sağlık yatırmlarında Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak İşletme Ruhsatı
22-Eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak Ruhsat
23-Gemi İnşa yatırımlarında Noter Tasdikli olarak,
-          Gemi Tasdiknamesi sureti
-          Denize elverişlik belgesi sureti
-          Klas sertifikası sureti
-          Gemi yapımı belgesi sureti
24-Müteahhitlik yatırımlarında ihale makamından onaylı geçici kabul tutanağı veya teşvik belgesi kapsamında verilen bütün makine ve teçhizatın söz konusu işle ilgisi kalmadığına dair ihale makamı yazısı
25-Yat yatırımlarında Turizm İşletme Belgesi
26-Çekici, Otobüs ve Kiralık otomobil yatırımlarında; İthal araçlar için 5 yıl, yarli araçlar için ise 2 yıl müdetle ahara devir, temlik ve satış vaadi senedi ile devredilemez şerhi düşülmüş trafik ruhsatnameleri
27-Çekici yatırımlarında Uluslararası Nakliyeciler Derneklerinden birine üyelik belgesi ile C1 ve C2 yetki belgesi
28-Otobüs yatırımlarında B1 ve B3 yetki belgesi
29-Finansal Kiralama yatırımlarda teslim ve tesellüm belgesi (Yatırımcının imza sirkülerine göre uygun olarak hazırlanmış)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249680 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249680 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?