Yatırım Teşvik (Genelge 2010/7)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı      : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06.02-2977                                                     30.06.2010                                                              

Konu :     Yatırım teşvik

 

 

GENELGE

2010/7

 

İlgi : a) 05/03/2009 tarihli ve 2009/20 sayılı Genelge.

         b) 09/03/2009 tarihli ve 2009/21 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı genelgelerde yer alan hususlar, 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) ile yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, ilgide kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Haydar GÖÇER

Müsteşar a. 

Genel Müdür 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri.

 

   

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı      : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06.02-2977

Konu     : Yatırım teşvik

 

GEREKÇE

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 20 nci maddesi uyarınca, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulan 2009/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, Hazine Müsteşarlığının da görüşü alınarak hazırlanan 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik), 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) ile, Katma Değer Vergisi uygulaması hakkında ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki eşyanın izinsiz satılması halinde yapılacak işlemler hüküm altına alınmış olduğundan, bu konuda daha önceden hazırlanmış olan 05/03/2009 tarihli ve 2009/20 sayılı Genelge ile 09/03/2009 tarihli ve 21 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırılması gereği hasıl olmuştur.

Arz ederim.

 

 

                                                                                                                  Hüseyin TANER                  

                                                                                                              Vergi Kolaylıkları Daire Başkanı

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878260 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878260 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?