YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ( www.orgTR.org )

Uygulaması İhracatçı Birliklerince Yapılan Devlet Yardımları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı:2012/3305)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2009/15199)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkinTebliğ (2009/1)

Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar(Karar Sayısı : 2011/1808)
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/36)

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2010/1166)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2011/1597)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 2 (Maliye-5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2007/1)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)
Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 8)

Yatırım Teşvik (Gümrük Genel Tebliği-Seri No:9)

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki eşyanın izinsiz satılması.(Genelge 2009/20)

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenen Belgeler Listesi

Yatırım Teşvik Belgesi (Genelge 2010/7)

Yatırım TeşvikGümrük Müşt.Gümrükler Kontrol Genel Mdürülüğü Genelge 2010/2

KDV Uygulaması (Yatırım Teşvik) Kontr.Gen.Müd. Genelge 2009/21

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/5)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/9)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/10)

5754 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü Bulunan Yatırımcılar ile 5766 sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borcu Bulunan Yatırımcılara İlişkin Genelge (2008/4)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878273 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878273 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?