Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2014/6588)

Karar Sayısı : 2014/6588             06.08.2014- 29080 Resmi Gazete

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve 42207 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA  DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA  KARARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KARAR

 

MADDE    1-   1516/2012 tarihli   ve   2012/3305  sayılı  Bakanlar    Kurulu    Kararı    ile yürürlüğe   konulan   Yatırımlarda    Devlet   Yardımları   Hakkında   Kararın    15  inci  maddesine asağıdaki fıkra eklenmiştir,

"(8)  Bu  Karann   17 nci  maddesinde   tanımlanan   öncelikli  yatırımlardan    sabit  yatırım tutarı  bir  milyar  Türk  Lirası  ve  uzerinde   olanlar  icin  vergi  indirimi  destegi,  5 inci  bolgede gecerli  olan yatırıma  katki  oranına  10 puan ilave edilmek  suretiyle  uygulanır."

 

MADDE    2-   Aynı  Kararın 17 nci  maddesinin  birinci   fikrasına    asagidaki  bent eklenmistir,

"m)  Karbon   elyaf  üretimine  veya  karbon   elyaf  üretimi  ile  birlikte   olmak   kaydiyla karbon  elyaftan  mamul kompozit  malzeme  üretimine  yonelik  yatırımlar."

 

MADDE   3- Aynı  Kararın  24 üncü maddesine  asagidaki fıkra eklenmistir,

"(7)  Kamu  kurum  ve  kurulusları   adına  diizenlenen   tesvik  belgeleri   icin  asgari  sabit yatırım  tutarı  şartı ve yatırım  tamamlama  vizesi  şartı aranmaz."

 

MADDE   4-  Aynı  Kararın gecici  2 nci  maddesinin   ikinci  fikrasına   aşağıdaki   cümle eklenmis, üçüncü fıkrasında yer alan  "24 üncü  maddenin   ikinci  fikrasi"   ibaresi   "24  üncüi maddenin  ikinci  ve yedinci  fıkraları"   şeklinde  degistirilmistir.

"Ancak,  aynı yatırımcıya ait belgeler  arası devir islemlerinde,   bu Karara  istinaden  düzenlenen teşvik  belgesinin  müracaat  tarihi  ile beIge tarihi  arasında  diger beIge kapsamında   temin  edilen makine  ve techizat  icin belgede  kayıtlı  desteklerin  tamamı  uygulanır."

 

MADDE    5-  Bu  Karar,   19/612012 tarihinden   gecerli   olmak  uzere  yayımı   tarihinde yürürlüğe  girer.

 

MADDE   6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi  Bakanı  yürütür.

 

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi                                                      Sayısı

1916/2012                                                         28328

Bakanlar Kurulu Kararında Degişiklik Yapan  Düzenlemelerin

Tarihi

13/1012012

Sayısı

28440

15/2/2013

28560

30/5/2013

28662

9/5/2014

28995

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927293 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927293 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?