Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2014/6058)

Karar Sayısı : 2014/6058    09.05.2014-28995 Resmi Gazete

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 16/1/2014 tarihli ve 3557 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE   1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin besinci fikrasi,

12 nci maddesinin ikinci fıkrası  ve 15 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan "31/12/2013" ibareleri "31/12/2014" seklinde,  12 nci maddesinin  ikinci fıkrasında yer alan "1/1/2014" ibaresi ise "1/1/2015"  şeklinde degistirilmistir.

 

MADDE  2-  Aynı   Kararın  17 nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ç) ve  (ğ) bentleri asagidaki sekilde degistirilmis ve fikraya asagidaki bentler eklenmistir,

 

"ç) Kultur ve Turizm Koruma ve Gelisim Bolgelerinde veya termal turizm konusunda bolgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatmmları."

"ğ) Ozel sektor tarafından gerceklestirilecek olan, kres ve gunduz bakimevleri ile okul oncesi egitim, ilkokul, ortaokul ve lise egitim yatırımları."

"j) EK-4'te yer alan "Tesvik Edilmeyecek Yatırımlar" haric olmak uzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verecegi proje onayına istinaden, yıllık  asgari 500 TEP (ton esdegeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerceklestirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu saglayan ve yatırım geri dönüş suresi azami 5 yıl olan enerji verimliligine yonelik yatırımlar.

k)  Atik   lSI   kaynaklı  olarak, bir tesisteki  atık  ısıdan   geri kazanım  yolu ile  elektrik üretimine yonelik yatırımlar (dogal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri haric).

1) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış dogal gaz (LNG) yatatırımları  ve yer altı dogal gaz depolama yatırımları."

 

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERiN BOLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABiLECEK  SEKTORLERiNE iLiSKiN  SEKTOR NUMARALARI" başlıklı tablosunun  (12) numaralı  dipnotunda yer  alan  "Asgari  50 Milyon TL  tutanndaki  yeralti dogalgaz depolama yatırımları ile" ibaresi yürurlukten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve TEŞVİK EDiLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELiRLi  SARTLARA  BAGLI  YATIRIM  KONULARl"  başlıklı  ekinin  1/A  bölümünün (1) numaralı sırası asagidaki sekilde degistirilmistir.

 

"1- Un, irmik (makarna imalati  ile entegre irmik yatırımları  ve mısır  irmigi yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı,  balık yemi ve entegre hayvancılık    üretimi icindeki yem üretimi haric), mısır  nişastasi  ve nişasta bazlı seker."

 

MADDE  5-  Bu  Karar  1916/2012 tarihinden  gecerli  oImak üzere yayım  tarihinde yürürlüge girer.

 

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar  Kurulu  Kararmm  YaYlmlandlgl Resmi Gazetenin

Tarihi                                                               SaylSl

1916/2012                                                  28328

Bakanlar  Kurulu  Karannda   Degiğiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi                                                               Sayısı

13110/2012                                                 28440

15/2/2013                                                   28560

30/5/2013                                                   28662

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292503 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292503 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?