Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/8050)

Karar Sayısı : 2015/8050  27.08.2015-29458 Resmi Gazete

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 11/8/2015 tarihli ve 97369 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA  DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının    üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak   kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği  tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

MAD DE 3- Bu Karar hükümlerini  Ekonomi  Bakanı  yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288786 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288786 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?