Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

  Karar Sayısı : 2011/1710 30.04.2011-27920 Resmi Gazete

             Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 25/4/2011 tarihli ve 2011/8 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Kanunun 5 inci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1710 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 5/4/2011 tarihli ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – Bu Kararın 4 üncü ve 5 inci maddeleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

             MADDE 2 – Bu Karar, 14/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2011

27905

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580406 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580406 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?