Yedek Genelge

2011 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2011 YILI YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ (YGM)ASGARİ ÜCERT TARİFESİ (2010/60)

Genelge Yıl /Sayı

GENELGENİN KONUSU

Stajyerler, gümrük müşavir yardımcıları ve gümrük müşavirlerinin kayıt ve bildirimleri

Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar

Tas. Yazı

YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

Tas. Yazı

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri programında düzenlenen AT1 tespit kodu sözleşmeleri
G.Kont.G.M Tahsilat Genel Tebliği (Gecikme Faizi) (Genelge 2010/9)
G.Kont.G.M Yurt dışı çıkış tahdidi (G.M.Kont.Genel Müd. Genelge 2010/8)

2011/01

DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2011/1)

2010/60

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/60) 2011 Yılı

2010/59

Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/59) 2011 Yılı

2010/58

Gümrük müsavirligi sirketlerinin yeniden yapılandırılması hakkında (Genelge 2010/58)

2010/57

İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2010/57)

2010/56

İhtisas Gümrügü Genelgesi (Genelge 2010/56)

2010/55

DIR BİLGE Uygulamaları (Genelge 2010/55)

2010/54

İhracatta kıymet arastırması (Genelge 2010/54)

2010/53

Gümrük Mühürleri (Genelge 2010/53)

2010/52

Gümrük Kanunu 242 nci madde. (Genelge 2010/52)

2010/51

A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler (Genelge 2010/51)

2010/50

Gümrük Yönetmeliğinin 201. Maddesinin Uygulanması Hk. (Genelge 2010/50)

2010/49

Beyannamenin 31 No'lu Alanı (Genelge 2010/49)

2010/48

İhtisas Gümrüğü Genelgesi (Genelge 2010/48)

2010/47

Muayene eldivenlerinin sınıflandırılması hk.(Genelge 2010/47)

2010/46

Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge 2010/46)

2010/45

Yolluklar (Genelge 2010/45)

2010/44

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Asgari Ücret Tarifesi

2010/43

Kabahatler Kanunu / Para Cezaları (Genelge 2010/43)

2010/42

Ayakkabı Kamara Çeligi Hk. (Genelge 2010/42)

2010/41

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar

2010/40

Royalti ve lisans ücretleri (Genelge 2010/40)

2010/39

2010/38

Gümrük Kanunu 242 nci madde. (Genelge 2010/38)(2010/52 Sayılı Genelge ile Yürürlükten Kaldırıldı.)

2010/37

Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım kapsamında esya teslimi. (Genelge 2010/37)

2010/36

Yayınlanmadı.

2010/35

Fazla Çalısma Ücreti (Genelge 2010/35)

2010/34

Finansman Anlaşmaları (Genelge 2010/34)

2010/33

İhrakiye teslimi (Genelge 2010/33)

2010/32

Çeşitli genelgelerde tadilat ve beş adet genelgenin yürürlükten kaldırılması (Genelge 2010/32)

2010/31

Eşyanın Tarifedeki Tanımı (Genelge 2010/31)

2010/30

Petrol ürünlerinin ISO tanklar içerisinde depolandığı akaryakıt antrepolarının açılışına ilişkin düzenleme (Genelge 2010/30)

2010/29

YGM'ler İçin Dogrudan/Dolaylı İs İliskisi (Genelge 2010/29)

2010/28

Donatım ve isletme malzemeleri (Genelge 2010/28)

2010/27

Bilge Sistemi (Genelge 2010/27)

2010/26

Gümrük Müsavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/26)

2010/25

Bedelsiz promosyon esyası ihracatı (Genelge 2010/25)

2010/24

Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi (Genelge 2010/24)

2010/23

Gümrük müsavirligi sirketleri hk. (Genelge 2010/23)

2010/22

Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar (Genelge 2010/22)

2010/21

GSM (Gümrüksüz Satış Mağazaları) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21)

2010/20

Transit Rejimi (Genelge 2010/20)

2010/19

YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İşİliksisi (Genelge 2010/19)

2010/18

2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk. (Genelge 2010/18)

2010/17

Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

2010/18

2009/109 sayılı Genelge'de değişiklik hk. (Genelge 2010/18)

2010/17

Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

2010/16

ÖTV (Genelge 2010/16)

2010/15

Geçici plakalı ticari araçların transiti (Genelge 2010/15)

2010/14

Mense İspat Belgeleri ve A.TR Dolasım Belgeleri ile İlgili İslemler (Genelge 2010/14)

2010/13

İdari/teknik personelin kullanılmıs ev esyası ithali (Genelge 2010/13)

2010/12

Adı Değişen Gümrük İdareleri (Genelge 2010/12)

2010/11

Dogrudan ve Dolaylı Temsilciler (Genelge 2010/11)

2010/10

Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2010/10)

2010/09

Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Esya (Genelge 2010/9)

2010/08

Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2010/8)

2010/07

Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli sorunlar (Genelge 2010/7)

2010/06

Dahilde işleme izni ile ilgili uygulamalar (Genelge 2010/6)

2010/05

Genelge 2010/5 (2009/48 Sayılı genelgeyi yürürlükten kaldırdı)

2010/04

GümrükMüşavirleri Asgari Ücret Tarifesi (2010/4)

2010/04

TIR Park Ücretleri (Kontrol Gn.Md-Genelge 2010/4)

2010/03

İmha Edilecek Evrak (Kontrol Gen.Müd.) Genelge 2010/3

2010/03

Yolcu beraberi nakit kontrolleri (Genelge 2010/3)

2010/02

Yatırım Teşvik
Gümrük Müşt.Gümrükler Kontrol Genel Mdürülüğü Genelge 2010/2

2009/124

Mobil uydu sistemleri ve amatör telsiz cihazlarının geçici ithal işlemleri (Genelge 2009/124)

2009/123

DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı (Genelge 2009/123)

2009/122

Kriz hali için gönderilen yardım malzemesinin geçici ithalatı (Genelge 2009/122)

2009/121

Geçici ithalata ilikin 2005/11 ve 2009/81 sayılı Genelgeler (Genelge 2009/121)

2009/120

Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya (Genelge 2009/120)

2009/119

Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler (Genelge 2009/119)( 2010/10 Sayılı Genelge ile kaldırıldı)

2009/118

Geçici ithalatta ek süre taleplerinin degerlendirilmesi (Genelge 2009/1118)

2009/117

Üretim araçları ve parçalarının geçici ithalatı (Genelge 2009/117)

2009/116

Dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2009/116)

2009/115

İhtisas Gümrüğü Genelgesi (Genelge 2009/115)

2009/114

Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti (Genelge 2009/114) Not:2009/88 nolu genelgeyi Yürürlükten kaldırmıştır.

2009/113

Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali (Genelge 2009/113) Not:2009/61 nolu genelgeyi Yürürlükten kaldırmıştır.

2009/112

Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (Non Manipulation Certificate-NMC) (Genelge 2009/112)

2009/111

Telafi Edici Vergi Ödemesi (Genelge 2009/111) Not:2008/17 nolu genelgeyi Yürürlükten kaldırmıştır

2009/110

KKDF (Gümrük Müşteşarlığı - Genelge) 2009/110

2009/109

Posta-Yolcu İşlemleri (Genelge - 2009/109)

2009/108

İndirimli teminat mektubu (Genelge 2009/108)

2009/106

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimi İzin Formları (Genelge 2009/106)

2009/105

Magazalardan yerli ürün ihracı (Genelge 2009/105)

2009/101

Laboratuar tahlil ücretleri (Genelge 2009/101)

2009/89

Geri gelen esya (Genelge 2009/89)

2009/85

İhtisas Gümrüğü Genelgesi (Genelge 2009/85)

2009/63

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Genelge)(2009/63)

2009/58

Antrepolarda Teminat Uygulaması (Genelge 2009/58)

2009/49

Dış Ticaret İstatistiklerinin analizi sırasında karşılaşılan sorunlar (Genelge 2009/49)

2009/26

Geçici ithalat rejimi kapsamındaki ÖKM Kara taşıtlarına ait vekâletname (Genelge 2009/26)

2009/22

Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda giren özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ( 2009/22)

2009/21

KDV Uygulaması (Yatırım Teşvik) Kontr.Gen.Müd. Genelge 2009/21

2008/18

Transit süresinin belirlenmesi (Genelge 2008/18)

2007/10

Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar (Genelge 2007/10

2006/12

Ayniyat Tespitı (Genelge 2006/22)

2009/29

ATA Karnesi işlemleri (Genelge 2009/29)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301446 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301446 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?