Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/37)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:16.05.2012-28294 Resmi Gazete

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/66)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/37)

MADDE 1 – 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/66 No’lu Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ’in EK-1 No’lu listesinin I- Koruyucular başlıklı bölümünde 16 ncı satırda yer alan "Formaldehyde" adlı yem katkı maddesinin kullanımı ile ilgili hususlar Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1 listesinin B-İzmineraller bölümünde yer alan yem katkı maddesi-premiksler için maksimum miktarları belirlenmiş olan kurşun limitleri ile N-Yapıştırıcılar, Topaklaşmayı Önleyiciler ve Pıhtılaştırıcılar bölümünde yer alan dioksin limitleri EK-1 listesinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır. Yem katkı maddeleri-premikslerde bulunabilecek maksimum kurşun ve dioksin limitleri için 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ hükümleri geçerlidir. Aynı Tebliğin EK-1 listesinde yer alan P-Kalsiyum Fosfatlar ve R-Kalsiyum Karbonat ve Mağnezyum Bileşikleri bölümleri EK-1 Listesinden çıkarılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Tarım ve Köyişleri Bakanlığını” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını” ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

"Ek-1

Formaldehyde

Tüm Hayvan türleri

-

-

Sadece silaj yemlerinde

Domuzlar 6.aya kadar

-

-

Sadece yağsız sütlerde maksimum miktar: 600 mg/kg

"

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576131 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576131 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?