Yeniden İhraç Amaçlı Satın Alınan Çay ve Şekerin Suriye'ye Sevki

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :21558579-166.01[GGM-10.02]

Konu   :Yeniden İhraç Amaçlı Satın Alınan Çay ve Şekerin Suriye'ye Sevki

05.09.2016 / 18575629

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 12.06.2015 tarihli ve 8571278 sayılı yazımız.      

            b) 12.06.2015 tarihli ve 8567535 sayılı yazımız.

 

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 12.08.2016 tarihli ve 18038660 sayılı yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 16/1. maddesi ve Tasfiye Yönetmeliği’nin 56. maddesi uyarınca yeniden ihraç amaçlı olarak yapılan açık artırmalı eşya satışında satışı yapılan çay” ve “toz şeker” cinsi eşyanın Tasfiye Yönetmeliğinin 41/1. maddesi uyarınca bağlantıları Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünden yurt dışı edilmesinin istenildiği, Konu ile ilgili yapılan araştırmada benzer bir sevkiyatla ilgili, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 05/08/2016 tarihli ve 17855205 sayılı yazısında; Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nce yeniden ihraç amaçlı satışı yapılan “çay” cinsi eşyanın Suriye’ye gönderilmek üzere Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü’ne transiti talebinin uygun görülmediğinin belirtildiği, Bu nedenle, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen ve halihazırda sahada bekletilmekte olan önemli miktardaki “çay” ve “toz şeker” cinsi eşyaya ilişkin yapılacak işlem ile ilgili tereddüt hasıl olduğu, belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da ve (b)’de kayıtlı yazılarımız ile “çay” ve “şeker” cinsi eşyanın üçüncü bir ülkeden getirilip transit ticaret kapsamında Suriye’ye gönderildikten sonra illegal yollarla Ülkemize geri getirilmesinin mümkün bulunması, bu yönde müteaddit defalar duyumlar alınması ve bu durumun Ülke ekonomisine verdiği zarar da dikkate alınarak sırasıyla 11.06.2015 tarihli ve 8519969 / 8522313 sayılı Bakanlık Makamı Onayları ile üçüncü ülkelerden Ülkemize gelerek karayolu ile Suriye’ye açılan kara hudut kapılarından Suriye’ye söz konusu eşyanın transit işlemlerine ilişkin gümrük hizmeti verilmemesinin uygun bulunduğu belirtilmişti.

Bu çerçevede, Suriye’ye gönderildikten sonra illegal yollarla Ülkemize geri getirilmesinin mümkün bulunması nedeniyle, Tasfiye Yönetmeliğinin 56. maddesi uyarınca yeniden ihraç amaçlı olarak satın alınan “çay” ve “şeker” cinsi eşyanın da Suriye’ye sevkinde gümrük hizmeti verilmemesi hususu Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 18202735 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak Valilikleri

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292565 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292565 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?