E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,46 TL
1 € = 3,68 TL
12015762 Ziyaretçi

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
21.01 Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri
ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan
müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine
kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve
konsantreleri:
- Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa,
esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
2101.11 - - Hülasa, esans ve konsantreler:
2101.11.00.10.00 - - - Toz halinde - 75
2101.11.00.90.00 - - - Diğerleri - 100
2101.12 - - Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstah-
zarlar :
- - - Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar :
2101.12.92.10.00 - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya
glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt
proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'dan az nişasta
veya glikoz içerenler - 75
2101.12.92.90.00 - - - - Diğerleri - 100
- - - Diğerleri :
2101.12.98.10.00 - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya
glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt
proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5'dan az nişasta
veya glikoz içerenler - 75
2101.12.98.90.00 - - - - Diğerleri - 100
2101.20 - Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve
esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya
Paraguay  çayı olan müstahzarlar :
- - Hülasa, esans ve konsantreler
2101.20.20.00.11 - - - Çay hülasası - 100
2101.20.20.00.19 - - - Diğerleri - 100
- - Müstahzarlar:
2101.20.92.00.00 - - - Esası çay ve maté  hülasası, esansı ve konsantresi olanlar - 100
2101.20.98.00.00 - - - Diğerleri - 100
2101.30 - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan
diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
- - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer
maddeler :
2101.30.11.00.00 - - - Kavrulmuş hindiba - 100
2101.30.19.00.00 - - - Diğerleri - 100
- - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan
maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:
2101.30.91.00.00 - - - Kavrulmuş hindibadan elde edilenler - 100
2101.30.99.00.00 - - - Diğerleri - 100
21.02 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro -
organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç);
hazırlanmış kabartma tozları:
2102.10 - Canlı mayalar:
2102.10.10.00.00 - - Kültür mayaları - 25
- - Ekmekçi mayası:
2102.10.31.00.00 - - - Kuru maya - 35
2102.10.39.00.00 - - - Diğerleri - 35
- - Diğerleri :
2102.10.90.10.00 - - - Bira mayası - 25
2102.10.90.90.00 - - - Diğerleri - 25
2102.20 - Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
- - Cansız mayalar:
- - - Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı
geçmeyen ambalajlarda :
2102.20.11.10.00 - - - - Bira mayası - 25
2102.20.11.90.00 - - - - Diğerleri - 25
- - - Diğerleri :
2102.20.19.10.00 - - - - Bira mayası - 25
2102.20.19.90.00 - - - - Diğerleri - 25
- - Diğerleri:
2102.20.90.10.00 - - - Tek hücreli algler - 25
2102.20.90.90.00 - - - Diğerleri - 5
2102.30.00.00.00 - Hazırlanmış kabartma tozları - 25
21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar;
hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
2103.10.00.00.00 - Soya sosu - 75
2103.20.00.00.00 - Domates ketçapı ve diğer domates sosları - 75
2103.30 - Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
- - Hardal unu ve irmiği
2103.30.10.00.11 - - - Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar - 50
2103.30.10.00.12 - - - Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar - 50
2103.30.90.00.00 - - Hazır hardal - 50
2103.90 - Diğerleri:
2103.90.10.00.00 - - Mango çetnisi (sıvı halde) - 75
2103.90.30.00.00 - - Hacim itibariyle alkol  derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi
geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 - % 6 oranında çantaniye otu
(gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 - %10 arasında şe-
ker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik
içkiler Lt alk.%100 120
- - Diğerleri
2103.90.90.00.11 - - - Acı biber sosu - 75
2103.90.90.00.12 - - - Çemen - 75
2103.90.90.00.13 - - - Harissa sosu - 75
2103.90.90.00.18 - - - Diğerleri - 75
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo -
jenize gıda müstahzarları:
2104.10 - Çorbalar, et suları ve müstahzarları :
2104.10.00.00.11 - - Et suyu tabletleri - 75
2104.10.00.00.12 - - Çorbalar - 75
2104.10.00.00.19 - - Diğerleri - 75
2104.20.00.00.00 - Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları - 75
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
- Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 'ten az
katı süt yağı içerenler:
2105.00.10.10.00 - - Kakao içerenler - 100
2105.00.10.90.00 - - Diğerleri - 75
- Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:
- - % 3 veya daha fazla, fakat % 7'den az olanlar:
2105.00.91.10.00 - - - Kakao içerenler - 100
2105.00.91.90.00 - - - Diğerleri - 75
- - % 7 veya daha fazla olanlar:
2105.00.99.10.00 - - - Kakao içerenler - 100
2105.00.99.90.00 - - - Diğerleri - 75
21.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarları:
2106.10 - Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
- - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen
veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az
sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler
2106.10.20.00.11 - - - Diyet mamaları - 75
2106.10.20.00.19 - - - Diğerleri - 75
- - Diğerleri
2106.10.80.00.11 - - - Diyet mamaları - 75
2106.10.80.00.19 - - - Diğerleri - 75
2106.90 - Diğerleri:
2106.90.20.00.00 - - Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren madde-
ler esaslı olanlar hariç) Lt alk.%100 120
- - Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:
2106.90.30.00.00 - - - İzoglikoz şurupları - 75
- - - Diğerleri:
2106.90.51.00.00 - - - - Laktoz şurubu - 75
2106.90.55.00.00 - - - - Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu - 75
2106.90.59.00.00 - - - - Diğerleri - 75
- - Diğerleri:
2106.90.92.00.00 - - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen
veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz
veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler - 75
- - - Diğerleri
2106.90.98.00.12 - - - - Koko tozu - 75
2106.90.98.00.13 - - - - Koku komprimeleri - 75
2106.90.98.00.14 - - - - Jöleler - 75
2106.90.98.00.15 - - - - Emülgatörler - 75
2106.90.98.00.16 - - - - Diyet mamaları - 75
2106.90.98.00.19 - - - - Diğerleri - 75