Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) Uygulaması

  2016 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ


--Antrepolardaki İşlemler ile Gözetim ve Denetim Faaliyetleri (Genelge 2015/14)

---Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2012/33)

---60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (R.G. Tarih/Sayı: 19.01.2008/26761

---Test ve deneme  amacıyla  getirilen esyanın  geçici ithalatı (Genelge 2014/16)

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)

---Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ait "Yetki Belgeleri"nin değiştirilmesine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05/05/2011 tarih ve 11387 sayılı yazısı...

---Gümrük Genel Tebliğiİ (Gümrük İşlemleri) (Seriİ No: 70) (A.TR Belgelerinin Basımı, Dağıtımı, onaylanması, satışı Hk.)

---YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında

---Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri programında düzenlenen AT1 tespit kodu sözleşmeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Gümrük Yönetmeliğ Madde 574-579)

---Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7)

---Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ( 07.08.2008 tarihli ve 19579 sayılı yazı)

---Tespit Sözleşmesi. ( 27.10.2008 tarihli ve 25144 sayılı yazı. )

----Tespit Türüne İlişkin Bilgiler. (04.11.2008 tarihli ve 25633 sayılı yazı.)

---TIR işlemlerinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gümrük mührünün tatbikine ilişkin

---Antrepolarda YGM Görevlendirmesi. (29.12.2008 tarihli ve 27251 sayılı yazı, 06.11.2008 tarihli ve 29944 sayılı yazı.)

---60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

---Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No:1)

---1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği Ekleri

---Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)

---Yetkilendirilmis Gumruk Musavirleri nce gerceklestirilen bazi islemlerin, gumruk idarelerince gerceklestirilecegi hk. (Güm.Gn.Md.)

---Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)

 ----Antrepolar (Genelge 2013/3 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

---Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (Genelge 2011/38)(Genelge 2012/33 ile Yürürlükten kaldırıldı)

---Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32)(Genelge 2012/33 ile Yürürlükten kaldırıldı)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305653 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305653 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?