Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ait "Yetki Belgeleri"nin değiştirilmesine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05/05/2011 tarih ve 11387 sayılı yazısı...

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.99

Konu     : Yetki Belgeleri

05/05/2011*11387

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİNE

Bilindiği üzere, 05/05/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, Seri No: 2) nin Geçici 5 inci maddesinde,

"Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren otuz gün içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri halinde kendilerine yeni yetki belgesi verilir. Otuz günlük süre içerisinde müracaat etmeyenlerin yetki belgeleri iptal edilerek, kullanıcı kodu ve şifrelerine bloke konur."

hükmünü amirdir.

Söz konusu hüküm uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ait "Yetki Belgeleri"nin değiştirilmesi zorunlu olduğundan, mezkur Tebliğin "Yetki Belgesi Başvurusu" başlıklı 6 ncı maddesine uygun olarak ve herhangi bir yığılmaya sebebiyet verilmemesini teminen ekli listede belirtilen tarihler ile yetki numaraları göz önünde bulundurularak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

Bu itibarla, Derneğiniz üyesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yazımız ekinde yer alan sıralamaya uygun olarak başvurmaları yönünde gerekli bildirimin Derneğiniz vasıtasıyla yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN 

Müsteşar a.   

Genel Müdür

 

 

EK:

-1 adet liste.

Dağıtım :

Tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine

 

TARİH

YETKİ NO.:

09.05.2011:

B2- B17

T1- T13

10.05.2011:

B18- B35

T14- T33

11.05.2011:

B36- B55

T34- T58

12.05.2011:

B59- B80

T59-T76

13.05.2011:

B81- B95

T77-T88

16.05.2011:

B96- B107

T89-T105

17.05.2011:

B110-B123

T106- T118

18.05.2011:

B125- B136

T120- T134

20.05.2011:

B139- B148

T135- T152

23.05.2011:

B149- B168

T153- T165

24.05.2011:

B180- B193

T166- T180

25.05.2011:

B196- B221

T181- T193

26.05.2011:

B223- B234

T194- T204

27.05.2011:

B236- B248

T205-T216

01.06.2011:

T217- T236

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930990 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930990 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?