Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin tespit raporu özetlerinin bilgisayar sistemine girilmesi ve k

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7
 
Konu   : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
 
TELEFAKS                                          24.10.2008*25007
 
………….. GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
İlgi:       a) 18/07/2008 tarihli ve 17902 sayılı dağıtımlı yazımız,
            b) 07/08/2008 tarihli ve 19579 sayılı dağıtımlı yazımız,
            c) 10/09/2008 tarihli ve 22093 sayılı dağıtımlı yazımız.
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri işlemlerine ilişkin bilgisayar programının tespit raporu özetlerinin girişinin yapılacağı bölümü hazırlanmış olup, anılan bölüme http://www.gumruk.gov.tr web adresinde yer alan e-Gümrük uygulamaları sayfasındaki YGMS bağlantısından ulaşılacaktır.
 
Bu nedenle, 19/01/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 20/07/2008 tarihinden bu yana, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından hazırlanan ve anılan tebliğin 9’uncu maddesi uyarınca ilgili mercilere verilen raporların özetlerinin, raporların tarih sırasıyla, 27/11/2008 tarihine kadar programa kaydedilmesi ve işbu yazımız tarihinden sonraki tüm rapor özetlerinin program vasıtası ile gönderilmesi gerekmektedir.
 
Ayrıca, 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 25’inci maddesi uyarınca gerek bağlantınız gümrük müdürlüklerinde, gerekse Başmüdürlüklerde tespit raporlarının kabul işlemini yapacak personelin isimleri ile kullanıcı kodlarının 30/10/2008 tarihine kadar Muhabere ve Elektronik Dairesi’ne bildirilmesi gerekmektedir.
 
60 Seri No.lu (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlığımıza verilmesi gereken tespit raporlarının kabul işlemi, program aracılığıyla raporun ilgili olduğu antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce yapıldıktan sonra yazı ekinde Müsteşarlığımıza gönderilecektir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Müsteşar
 
 
 
 
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Tüm Gümrük Müşavir Derneklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285959 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285959 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?