Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirligi Asgari Ucret Tarifesi (Genelge 2014/32)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 12765636/010.06

Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirligi Asgari Ucret Tarifesi


GENELGE

(2014/32)

4458  sayılı  Gumruk  Kanununun  Geçici  6 ncı  maddesinin  10 uncu  fıkrası uyarınca  uygun bulunan  2015  yılı  "Yetkilendirilmiş Gümrük  Müşavirligi  Asgari  Ücret  Tarifesi"  ekte yer almaktadır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015
TESPİT
KODU
TESPİT KONUSU 2015
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 13.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 10.000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 20.000 TL
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 6.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.400 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.000 TL
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 6.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.400 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.000 TL
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 6.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.400 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 10.000 TL
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 6.500 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 5.400 TL
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar 4.480 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 6.850 TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar 9.900 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 13.700 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkra kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmanın tespit işlemleri Her bir beyanname için  14 TL
AN7 Genel Antrepo 13.700 TL (Yıllık)
Özel Antrepo 6.850 TL (Yıllık)
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar 4.700 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 7.450 TL (aylık)
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar 11.000 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar 14.900 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkra kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmanın tespit işlemleri Her bir beyanname için 14 TL
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına 680 TL (yıllık)
Antrepo erisinde yapılan elleçleme işlemine ilkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına 65 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına 140 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına 60 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 6.200 TL'yi aştığı
durumlarda
Tarafların anlaşmayla belirlenecek tutar
OK1 A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilkin tespit işlemi 1.350 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu dosyanın ön incelemesine ilkin tespit işlemi 800 TL
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına 600 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge ermesi durumunda ilave her belge başına 60 TL
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatla çerçevesinde kontrolleri için belge başına 1.350 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatla çerçevesinde kontrolleri için belge başına 6.800 TL
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına 600 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme
yapılma durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına
120 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için Tarafların anlaşmayla belirlenecek tutar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849292 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849292 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?