Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi(Genelge 2012/41)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
GENELGE
(2012/41)
4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ''Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'' ekte yer almaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
EK:
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
TESPİT KODU TESPİT KONUSU 2013 YILI
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 11.550 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 9.240 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 17.325 TL
 
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.775 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.620 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.610 TL
 
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.775 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.620 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.610 TL
 
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.775 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.620 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 8.610 TL
 
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5.775 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4.620 TL
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar  3.780 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 5.775 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 11.550 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 11,55 TL
AN7 Genel Antrepo 11.550 TL (Yıllık)
Özel Antrepo 5.775 TL (Yıllık)
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar  3990 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 6.300 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 12.600 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri Her bir beyanname için 11,55 TL
AN9 Tespit Sözleşmesi Başına  577,50 TL (yıllık) 
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına  57,75 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına  115,50 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına  52,50 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 5.775 TL'yi aştığı durumlarda  Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 
GC1 Tespit Raporu Başına 577,50 TL’den az olmamak üzere 55.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 55.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 5.775 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 1.680 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 577,50 TL., ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1 Tespit Raporu Başına 1.155 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GC2 Tespit Raporu Başına 2.835 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1 Tespit Raporu Başına 1.155 TL’den az olmamak üzere 110.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 110.000 TL'yi aşan izinlerde ise her ilave 110.000 TL için aşan kısma ait CIF kıymetin binde 5’i 
                    
AT1 "AT1" tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına  1.155 TL
 
EU2 Tespit Raporu Başına 2.310 TL
 
OK1 A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 1.155 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi 693 TL
 
SK1 Tespit Sözleşmesi Başına  525 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına  52,50 TL
 
INF4 Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına  1.155 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına  5.775 TL
 
ZD1 Tespit Raporu Başına  630 TL
 
BD1 Tespit Sözleşmesi Başına  525 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına  105 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için  Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280366 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280366 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?