Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

                                                                       T.C.
                                    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                            Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06.01 17/10/2012
Konu :
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

GENELGE
( 2012/33)

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:3) 1/9/2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, düzeltme ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

1) Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemleri tamamlanarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer statüsünde çalışmaya başlayan kişilere ait bilgiler, Bölge Müdürlüklerinde "ym-yetki.güm.müş.tespit raporu. kont. Kabul memuru" kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır. Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin "ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru" kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit rapor özeti sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir.

2) Gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından imzalanacaktır.

3) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ekte yer almaktadır.

4) 13/5/2011 tarih ve 2011/32 sayılı, 4/7/2011 tarih ve 2011/38 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260161 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260161 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?