Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2016/21)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :  82858591-010.06.02

Konu  :  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması


GENELGE (2016/  21 )


Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, düzeltme ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

1) Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemleri tamamlanarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilere ait bilgiler, Bölge Müdürlüklerinde "ym-yetki.güm.müş.tespit raporu. kont. Kabul memuru" kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır. Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin "ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru" kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit raporu sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir.

2) Gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından imzalanacaktır.

3) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ek-1’de yer almaktadır.

“4) (Değişik:2017/-- Genelge) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit işlemlerini yapabilmeleri için hazırlanan çalışma bölgeleri ek-2’de yer almaktadır. Ayrıca, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ek-2’de yer alan çalışma bölgelerinin tamamında AN1, AN2, AN3, AN4 ve AN5 tespit işlemleri yapabilirler.

5) 17/10/2012 tarih ve 2012/33 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar


 

EK 1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

EK 2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ek-2

 

YGM ÇALIŞMA BÖLGELERİ

 

  1. BÖLGE

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  1. BÖLGE

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  1. BÖLGE

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

  1. BÖLGE

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

(Afyon, Uşak, Denizli Gümrük Müdürlükleri hariç)

 

  1. BÖLGE

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

(Afyon, Uşak, Denizli Gümrük Müdürlükleri dahil) 

 

  1. BÖLGE

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

  1. BÖLGE

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

  1. BÖLGE

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

  1. BÖLGE

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910102 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910102 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?