YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ (YGM) ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2011 YILI (genelge 2010/60)

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
TESPİT KODU TESPİT KONUSU ASGARİ ÜCRET TL.  (KDV HARİÇ)
AN1 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 10000 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 8000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 15000 TL
AN2 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5000 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 7500 TL
AN3 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5000 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 7500 TL
AN4 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5000 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4000 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına 7500 TL
AN5 Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına 5000 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına 4000 TL
AN6 0-3000 m2/m3 olanlar  3300 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 5000 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 10.000 TL (aylık)
AN7 Genel Antrepo, Tespit Raporu Başına 10.000 TL (Dönemsel)
Özel Antrepo, Tespit Raporu Başına 5000 TL (Dönemsel)
AN8 0-3000 m2/m3 olanlar  3500 TL (aylık)
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar 5500 TL (aylık)
5001 m2/m3 ve üstünde olanlar 11000 TL (aylık)
GC1 Tespit Raporu Başına 500 TL’den az olmamak üzere 50.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 50.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 5.000 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
 
NK1 Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyle düzenlenecek olan ilk rapor için 1.500 TL olmak üzere, sonraki her rapor için 500 TL., toplam ücretin 5.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
DR1 Tespit Raporu Başına 1.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
AT1 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
  b) 101-500 adet arasında belge başına 7,5 TL
  c) 500 adedi aşan belge başına     5 TL
GC2 Tespit Raporu Başına 2.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1 Tespit Raporu Başına 1.000 TL’den az olmamak üzere 100.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 100.000 TL'yi aşan izinlerde ise her ilave 100.000 TL için CIF kıymetin binde 5’i
                    
AT2 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
  b) 101-500 adet arasında belge başına 7,5 TL
  c) 500 adedi aşan belge başına  5 TL
EU1 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
  b) 101-500 adet arasında belge başına 7,5 TL
  c) 500 adedi aşan belge başına  5 TL
EU2 Tespit Raporu Başına 2000 TL
PD1 Ay sonu itibariyle tespite konu
gümrük beyannamesi sayısı 1-5  ise
500 TL
Ay sonu itibariyle tespite konu
gümrük beyannamesi sayısı 5'in üzerinde ise
500 TL'ye, 5 in üzerindeki her bir beyanname için 25 TL ilave edilmesiyle bulunacak tutar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278477 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278477 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?