YGM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Son Hali 22.01.2010 2010/3)

2010 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Son Hali)

YGM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Tespit Kodu Tespit Konusu Asgari Ücret
   
AN1 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 10.000 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına  7.500 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 15.000 TL
   
AN2 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 7.500 TL
   
AN3 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi) , Tespit Raporu başına 7.500 TL
    
AN4 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 7.500 TL
   
AN5 Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
   
AN6 3000 m2/m3’e kadar olanlar  3.000 TL (aylık)
3000 m2 /m3- 5000 m2/m3 arasında olanlar  5.000 TL (aylık)
5000 m2 /m3’ün üstünde olanlar 10.000 TL (aylık)
   
AN7 Genel Antrepo, Tespit Raporu Başına 10.000 TL (Dönemsel)
Özel Antrepo, Tespit Raporu Başına  5.000 TL (Dönemsel)
   
AN8 3000 m2/m3’e kadar olanlar  3.000 TL (aylık)
3000 m2/m3- 5000 m2/m3 arasında olanlar  5.000 TL (aylık)
5000 m2/m3’ün üstünde olanlar 10.000 TL (aylık)
GC1 Tespit Raporu Başına  500 TL’den az olmamak üzere 50.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 50.000 TL'yi aşan izinlerde ise her ilave 50.000 TL için CIF kıymetin binde 5'i
   
NK1 Tespit Raporu Başına  1.500 TL’den az olmamak üzere, CIF kıymeti 5 milyon TL’ye kadar olanlarda CIF kıymetinin onbinde 5’i, 5 milyon TL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
   
DR1 Tespit Raporu başına 1.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
    
AT1 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
b) 101-500 adet arasında 100 adedi aşan belge başına 7,5 TL
c) 500 adedi aşan belge başına    5 TL
   
GC2 Tespit Raporu başına 2.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
   
GK1 Tespit Raporu başına 1.000 TL’den az olmamak üzere 100.000 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 100.000 TL'yi aşan izinlerde ise her ilave 100.000 TL için CIF kıymetin binde 5’i
   
AT2 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
b) 101-500 adet arasında 100 adedi aşan belge başına 7,5 TL
c) 500 adeti aşan belge başına    5 TL
   
EU1 a) 1-100 adete kadar belge başına 10 TL
b) 101-500 adet arasında 100 adedi aşan belge başına 7,5 TL
c) 500 adedi aşan belge başına    5 TL
     
EU2 Tespit Raporu başına 2.000 TL
   
PD1 Ay sonu itibariyle tespite konu gümrük beyannamesi sayısı 1-5 arasında ise 500 TL
Ay sonu itibariyle tespite konu gümrük beyannamesi sayısı 5 in üzerinde ise 500 TL'ye, 5 in üzerindeki her bir beyanname için 25 TL ilave edilmesiyle bulunacak tutar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269644 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269644 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?