YGM'ler İçin Dogrudan/Dolaylı İs İliskisi (Genelge 2010/29)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.02 29/6/2010
Konu : YGM'ler İçin Dogrudan/Dolaylı İs İliskisi
:
GENELGE
(2010/29)
İLGİ: 13.05.2010 gün ve 2010/19 sayılı Genelge
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına iliskin Gümrük Yönetmeliginin 578 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile(60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Gümrük İslemleri)'nin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yetkilendirilmis gümrük müsavirlerinin yetki belgelerinin iptal edilecegi hüküm altına alınmıstır.
Bu itibarla, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müsavirleri yada tespit islemini yaptıran yükümlü ile dogrudan veya dolaylı is iliskisinde asagıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
1-Yetkilendirilmis gümrük müsavirinin daha önce çalıss oldugu dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü ile kira akti olmaksızın aynı adreste çalısıyor olması,
2-Yetkilendirilmis gümrük müsaviri ile dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü ile baska sirketlerde ortak olması veya aynı ortaklarla ortaklık yapması,
3- Yetkilendirilmis gümrük müsaviri ile dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü arasında karsılıklı hizmet faturası alısverisi yapılması veya hizmetin iadesi olamayacagı için "iade fatura" tanzim edilmesi, para veya ekonomik deger transferine imkan verecek sözlesme, protokol vs. düzenlenmesi,
4- Yetkilendirilmis gümrük müsavirinin tespit islemleri sırasında, yapılacak büro, ısınma, iletisim, elektrik gibi tespit için gerekecek giderlerinin tespit sözlesmesi geregi tespit yaptıran tarafından karsılanması gerekirken, bunlar için fatura düzenlenmesi,
5- Tespit sözlesmesi tarafı olsun veya olmasın yetkilendirilmis gümrük müsavirince, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müsavirlerine ya da tespit islemini yaptıgı yükümlülere tespit islemlerinin dısında herhangi bir hizmet verilmesi, vergi ve idari ihtilafların yönetimi, belge temin, takip ve kapatma adı altında yapılacak danısmanlık için fatura düzenlenmis olması, Hallerinde is iliskisi oldugu kabul edilecektir.
Yukarıda sayılan durumların dısında bir is iliskisinin tespiti halinde, degerlendirilip karara
baglanmasını teminen ispat edici belgelerle birlikte Müstesarlıgımıza iletilmesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM. :
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869346 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869346 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?