YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İşİliksisi (Genelge 2010/19)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.02 13.05.2010
Konu : YGM'ler İçin Doğrudan/Dolaylı İşİliksisi
 
GENELGE
(2010/19)
 
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına iliskin Gümrük Yönetmeliğinin 578 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile (60) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İslemleri)'nin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen hallerde yetkilendirilmis gümrük müsavirlerinin yetki belgelerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıstır. Bu itibarla, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müsavirleri yada tespit islemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı is iliskisinde asağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.
1-Yetkilendirilmis gümrük müsavirinin daha önce çalıss olduğu dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü ile kira akti olmaksızın aynı adreste çalısıyor olması,
2-Yetkilendirilmis gümrük müsaviri ile dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü ile baska sirketlerde ortak olması veya aynı ortaklarla ortaklık yapması,
3- Yetkilendirilmis gümrük müsaviri ile dolaylı temsil suretiyle is takibi yapan gümrük müsaviri ve/veya tespit islemini yaptıran yükümlü arasında karsılıklı hizmet faturası alısverisi yapılması veya hizmetin iadesi olamayacağı için "iade fatura" tanzim edilmesi, para veya ekonomik değer transferine imkan verecek sözlesme, protokol vs. düzenlenmesi,
4- Yetkilendirilmis gümrük müsavirinin tespit islemleri sırasında, yapılacak büro, ısınma, iletisim, elektrik gibi tespit için gerekecek giderlerinin tespit sözlesmesi gereği tespit yaptıran tarafından karsılanması gerekirken, bunlar için fatura düzenlenmesi,
5- Yetkilendirilmis gümrük müsavirinin 60 Seri No.lu Tebliğile belirlenmis tespit islemleri dısında baska isler yapılamayacağından, danısmanlık veya baska hizmet karsılığında veyahut vergi ve idari ihtilafların yönetimi, belge temin, takip ve kapatma adı altında yapılacak danısmanlık için fatura düzenlenmis olması, Hallerinde is iliskisi olduğu kabul edilecektir.
Yukarıda sayılan durumların dısında bir is iliskisinin tespiti halinde değerlendirilip karara
bağlanmasını teminen ispat edici belgelerle birlikte Müstesarlığımıza iletilmesi  gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM :
Merkez ve Tasra Teskilatı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266336 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266336 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?