Yönetmelik Ekleri (Ek:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)

EKLER 1-14 
 
EK- I
ORGANİK GÜBRELER
 
NO
Tip İsmi.
Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait etikette beyan edilmesi istenen EC, pH v.b. diğer bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Katı Organik Gübre
 
 
 
Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.
 
(Sentez yoluyla elde edilen veya bu yolla elde edilerek gübreye dışarıdan katılmak suretiyle üretilen aminoasit içeren organik gübreler hariç.)
Organik madde en az : % 40
Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 3
Maksimum nem : % 20
Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
**
PH
*
 
 
-Toplam organik madde
-Toplam azot
-Organik azot                                                              
-Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise) 
-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
-Maksimum nem
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
-Amino asit içerikli ürünler tip isminde belirtilebilir.
2
 Sıvı Organik Gübre
 
 
Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün.
 
(Sentez yoluyla elde edilen veya bu yolla elde edilerek gübreye dışarıdan katılmak suretiyle üretilen aminoasit içeren organik gübreler hariç.)
Toplam organik madde en az : % 20
Toplam (N + P2O5 + K2O) en az : % 1
Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
 
PH
*
-Toplam organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) 
-Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise)
-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)
-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.
-Amino asit içerikli ürünler tip isminde belirtilebilir.
 
3
Katı Çiftlik Gübresi
Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan dışkılarının ihtimarı (olgunlaştırılması/ kompostlaştırılması neminin uzaklaştırılması/ azaltılması) sonucu elde edilen ürün.
Organik madde en az % 40
Toplam azot en az : % 1
Maksimum nem : % 20
 
PH
*
EC (dS/m)
-Organik madde,
-Toplam azot
-Organik azot
-Maksimum nem
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)
- C/N
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) 
- Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise)
4
Sıvı Çiftlik Gübresi
Katı çiftlik gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün.
Organik madde en az : % 20
Toplam azot en az : % 1
 
PH
*
EC (dS/m)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçer ise)
- Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise)
5
Kanatlı Katı Hayvan Gübresi
 
 
 
 
Yarasa Gübresi
Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız dışkılarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer kanatlı hayvan dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı (olgunlaşması) veya  aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler.
Organik madde en az : % 40
Azot ve fosfor pentaoksit (P2O5) toplamı  en az : % 2
Maksimum nem : %20
C/N=15-25 (yarasa gübresi hariç)
 
 
 
Ph
*
EC (dS/m)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)
- Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise)
-Maksimum nem
-C/N
-Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.
6
Kanatlı Sıvı Hayvan Gübresi
Kanatlı katı hayvan gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün.
-Organik madde en az : % 20
-Azot ve fosfor pentaoksit (P2O5) toplamı en az :  % 1
 
pH
*
EC (dS/m)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit ( % 1’i geçer ise)
-Toplam(Hümik+Fülvik) asit ( % 1’i geçer ise)
-Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
**      Klor analizi
 
 
 
 
 
EK - 2
ORGANOMİNERAL GÜBRELER
A-      Azotlu Organomineral Gübreler
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Azotlu Katı Organomineral Gübre
Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.
 
 
Organik madde en az : % 20
Toplam azot en az : % 12
Maksimum nem : % 20
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Maksimum nem
-Klor oranı %
2
Azotlu Sıvı Organomineral Gübre
Azot ihtiva eden bitki besin elementi ile bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.
 
 
Organik madde en az : % 15
Toplam azot en az : % 8
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Klor oranı %
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-NP’li Organomineral Gübreler
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
NP’li Katı Organomineral Gübre
Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.
 
 
Organik madde en az : % 20
Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 12
Toplam azot en az % 3
Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az % 5
Maksimum nem : % 20
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(P2O5)
 İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit
(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
- Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5)
-Maksimum nem
-Klor oranı %
2
NP’li Sıvı Organomineral Gübre
Azotlu ve fosfatlı bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.
 
Organik madde en az : % 15
Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 10
Toplam azot en az % 3
Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 4
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit
(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Klor oranı %
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
C.NK’lı Organomineral gübreler
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
NK’ lı Katı Organomineral Gübre
Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.
 
 
Organik madde en az : % 20
Toplam ( N+K2O) en az :% 12
Toplam azot en az % 3
Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5
Maksimum nem : % 20
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O)
-Maksimum nem
-Klor oranı %
2
NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre
Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.
 
Organik madde en az : % 15
Toplam ( N+ K2O) en az :% 10
Toplam azot en az % 3
Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 4
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
 
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) 
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Suda çözünür potasyum oksit (K2O)
-Klor oranı %
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
D-NPK’lı Organomineral Gübreler
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
NPK’ lı Katı Organomineral Gübre
Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.
 
Organik madde en az : % 20
Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 15
Toplam azot en az % 3
Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 5
Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5
Maksimum nem : % 20
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5)
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
 
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
- Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(P2O5)
-Maksimum nem
-Klor oranı %
2
NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre
Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) bitki besin elementlerinin karışımının bir veya birden fazla organik gübrenin bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.
 
Organik madde en az : % 15
Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 12
Toplam azot en az % 2
Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 4
Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 4
Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.
Toplam fosforun çözünürlükleri aşağıdaki şekilde belirtilecektir.
Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5), Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)
-Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
-Klor oranı %
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
EK – 3
DİĞER ÜRÜNLER
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin
maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC,
 pH ve diğer
istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Kaplama veya Karışım NPK (tekli, ikili veya üçlü karışımı) ürünler
Kaplama veya karışım materyali olarak (Fosil Esaslı Organik materyaller) katı hümik asitler ile humuslaşma derecesi uygun olan torf ve turba yataklarından elde edilen organik ürünlere, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması veya karışım sonucu elde edilen ürünler.  
Organik madde en az: % 10
Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 30
İkili gübreler (NP, NK, PK) ) toplamı en az : % 20
Tekli gübreler : (N) en az: % 20
Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 25
Suda Çözünür potasyum oksit (K2O) en az : en az :% 25
Azotun form ve miktarları belirtilecektir.
Fosfor pentaoksit (P2O5) çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
 
PH
*
-Toplam organik madde
- Toplam azot
-Azotun formları ve miktarları
-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)
-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
- Suda ve nötral amonyum sitratta çözünür Fosfor pentaoksit(P2O5)
 
2
Vinas Ekstresi
Şeker üretiminden arta kalan melasın, maya ve alkol üretiminden arta kalan katı haldeki ekstre
Organik madde en az : % 5
Suda Çözünür potasyum oksit (K2O) en az : % 20
Klor oranı % 1 i geçemez
Maksimum nem : % 20
 
pH
*
-Organik madde
-Toplam Azot % 1 i geçerse
-Toplam MgO % 1 i geçer ise
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
-Maksimum nem
 
 
3
Sıvı Vinas
Şeker üretiminden arta kalan melasın maya ve alkol üretiminden arta kalan sıvı haldeki ekstre
Organik madde en az : % 25
Toplam Azot en az :% 2
Toplam potasyum oksit (K2O) en az : % 5
Klor oranı % 2’ yi geçemez.
pH
*
-Organik madde
-Toplam Azot
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
4
 
 
Deniz Yosunu
 
Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı haldeki ürün
Organik madde en az: % 30
pH
*
-Organik madde,
-Alginik,
-Giberallik
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
5
Sıvı Deniz Yosunu
Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı deniz yosununun suda çözündürülmesi sonucu elde edilen sıvı haldeki ürün.
Organik madde en az :%5
  
PH
*
-Organik madde
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
-İsteğe bağlı;
Alginik, Giberallik asit
6
 
Sıvı Haldeki Hümik Asit
 
veya
Sıvı Fulvik Asit
Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit’in potasyum hidroksit ile fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti halindeki ürün
Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 12
 Maksimum Na miktarı : % 1
İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
PH
*
- Organik madde (beyan edilen)
- Toplam (hümik + fulvik) asit
- Fulvik Asit (Fulvik Asit olması halinde)
- Toplam azot ( % 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
7
Potasyum Humat
 
    veya
Fulvik Asit
Yüksek oranda humik+fulvik asit içeren ve sıvı haldeki humik asit tuzunun granilasyonu ile elde edilen ürün
Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 65
Maksimum nem :% 20
 
 
PH
*
- Organik madde (beyan edilen)
-Toplam (hümik+ fulvik) asit
- Fulvik Asit ( Fulvik Asit olması halinde)
- Maksimum nem
- Toplam azot ( % 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
- Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse) 
-Bor miktarı (Bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor’a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek)
8
Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik Gübre
Evsel atıkların ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya karışımlarının anaerobik fermantasyonu ve aerobik hijyenizasyonu sonucu elde edilen ürün.
Organik madde en az: % 15
Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.
 
PH
*
EC (dS/m)
- Organik madde
-Toplam azot
-Organik azot
-Toplam (hümik+ fulvik) asit (%2’yi geçer ise)
-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)
- Toplam azot ( % 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
- Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse) 
 
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
 
EK – 4
TOPRAK DÜZENLEYİCİLER
      A-Organik Toprak Düzenleyiciler     
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Bitkisel Menşeli Kompost
Bitkisel menşeli organik atıkların  fermantasyonuyla elde edilen ürün.
Organik madde en az : % 35
Maksimum nem : % 20
10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.
 
PH
*
-Toplam organik madde
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
- C/N
2
Evsel Kaynaklı Kompost
Evsel atıklarındaki organik atıkların fermantasyonuyla elde edilen ürün. İçinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez
Organik madde en az : % 35
Maksimum nem : % 20
10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm’yi geçmeyecektir.
Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.
Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez.
PH
*
EC (dS/m) değeri en fazla: 4
 
-Toplam organik madde
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosforpentaoksit(P2O5) (% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
- C/N
3
Leonardit
Eski çağlardan kalma bitki ve hayvan kalıntılarının göl ve bataklık ortamlarda tortulaşması sonucu oluşan basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda materyalin bozunması ve humifikasyonu sonucu tabakalaşmış organik killi sedimanter kayaçtır. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesini artıran ve yüksek oranda humik asit içeren, toprağa uygulandığında humus oluşturarak bağıl haldeki bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştıran organik bir ürün
Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 40
CaCO3  maksimum: % 5
Maksimum nem : % 35
 Granül Büyüklüğü: 1-4 mm                                                                                                                                                                                                  
 Toz halde: Tane Büyüklüğü Maksimum 50 Mesh
 
PH
*
- Organik madde(beyan edilen)
- Toplam (hümik + fulvik) asit
- Toplam azot (% 1’i geçerse)
- Toplam   fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse)
- Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
- Maksimum nem
- Bor miktarı (bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor’a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek)
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
NO
Ürünün Tip İsmi.
Mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana
bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
 Tarım Kireci
Sönmemiş Tarım Kireci:
Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum karbonat veya ısıl işlemle elde edilen Kalsiyum Oksit içeren tabii, sönmemiş halde bulunan ürün.
 Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 90
Kalsiyum Oksit (CaO) en az:%50
Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır.
 
 
--Toplam CaO
-Tane büyüklüğü
- Maksimum Nem
-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi
Sönmüş Tarım Kireci:
Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılan kalsiyum hidroksit içeren tabii, sönmüş halde bulunan ürün.
 Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2:
En az %60
Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır.
 
-Toplam CaO
-Tane büyüklüğü
- Maksimum Nem
-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi
2
 Jips
Alkali topraklarda sodyum ıslahı amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat içeren buharlaşmayla çökelmiş doğal ürün.
Kalsiyum Oksit en az:%25
Kükürt trioksit en az: %35
Kalsiyum sülfat (CaSO4.2H2O) en az % 60
*
-Toplam CaO
-Toplam SO3
-Tane büyüklüğü
-“Alkali Topraklarda Sodyum Islahı İçin Kullanılır” ibaresi
- Maksimum Nem
3
Magnezyumlu Kalsiyumlu Karbonat
(Dolomit)
Ana bileşkesi olarak magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan doğal ürün
Kalsiyum Oksit CaO en az : % 25
Magnezyum Oksit MgO en az :% 15
Tane Büyüklüğü: %80< 200 mikron
Mineral analizi
 
Toplam CaO
-Toplam MgO
-Tane büyüklüğü
-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi
- Maksimum Nem
B-Mineral Toprak Düzenleyiciler
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeolit grubu mineraller
KLİNOPTİLOLİT
Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum, potasyum ve alüminasilikat olan bir mineraldir. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan ve içeriğinde eriyonit minerali bulundurmayan mineral.
Klinoptilolit oranı en az: %75
Mineral analizi
 
pH
*
 
-Tane büyüklüğü
- Porozite
-Toplam Sodyum(Na)
- Toplam K
- Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır.
- Maksimum Nem
-Bor miktarı (bor miktarı 2 ppm den büyük olması halinde Bor’a dayanıklı bitkilerde kullanılmalıdır ifadesi etikette belirtilecek)
-Kullanımda dikkat edilecek hususlar eklenecek.
5
Vermikulit
Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar.
Porozite en az : % 40
pH
*
-Tane büyüklüğü
-Porozite
- Maksimum Nem
 
6
Diatomit ( Diatom toprağı)
Tek hücreli canlıların ve mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşmuş bir kayaçtır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutar.
Porozite: en az : % 40
Silisyum Dioksit SiO2 : en az % 40
Mineral analizi
pH
*
-Porozite
-Toplam SiO2
- Maksimum Nem
-Asit bünyeli topraklarda kullanımı tercih edilir.
7
Sünger taşı (Pomza) /Perlit
Volkanik küllerin göl ve deniz ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır.
Porozite en az : % 40
Silisyum Dioksit SiO2 en az :% 50
Alüminyum Oksit AL2O3 en az :   % 10
Mineral analizi
*
-Toplam SiO2
-Toplam Al2O3
-Tane büyüklüğü
-Porozite
- Maksimum Nem
- Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında Kullanılır.
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
    
  
 
C-Organik +  Mineral Toprak Düzenleyiciler       
              
NO
Ürünün Tip İsmi.
Organik + mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.
Ürünün hammadde muhtevası ve diğer kriterler
 
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Karışım Toprak Düzenleyicisi (Doğal)
Organik toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle mineral toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle karışımı
Not: pH düzenlemek amacı ile elementel kükürt katılmasına izin verilir.
Organik Madde En Az: % 5
Maksimum nem : % 20
5 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.
Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.
Elementel kükürt kullanılması halinde:
% 98 S (SO3: % 245)
Kükürt, toplam SO3 olarak ifade edilir
PH
*
-Toplam organik madde
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)
2
Karışım Toprak Düzenleyicisi
Şeker Sanayiinde prosesten kaynaklanan organik+mineral karışımı ürün
Organik Madde En Az: % 10
 Kalsiyum karbonat (CaCO3) en az:% 60
Maksimum nem : % 20
 
PH
*
-Toplam organik madde
-Kalsiyum karbonat (CaCO3
- Maksimum nem
-Toplam azot ( % 1’i geçerse)
-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)
(% 1’i geçerse)
-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)
(% 1’i geçerse)
 
*        Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK - 5
MİKROBİYAL GÜBRELER
 NO
Ürünün Tip İsmi.
Mikrobiyal ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
 
 
 
 
Mikrobiyal Gübreler
 
Bitkilerle ortak yaşayarak makro ve mikro elementleri bitkiye taşıyan ve toprakta doğal olarak bulunan mantarlar, çeltikle ortak yaşayarak bitkiye azot sağlayan ve toprakta doğal halde bulunan Cyanobacterialar ile algler, topraktan izole edilerek etkinliği tespit edilmiş bakteriler.
Bu organizmaların tamamı toprakta mikrobiyal aktiviteyi arttır. Enerji kaynağı olarak kullanmak için topraktaki kompleks organik bileşikleri parçalayarak toprakları makro ve mikro besin elementleri yönünden zenginleştirir. Bu kimyasallar tohum çimlenmesini, çelik köklenmesini teşvik eder ve bitki büyümesine yardımcı olur. Bu organizmalar kültüre alınarak çoğaltılabilir ve standardize edilebilirler.
Bakteriler, Cyanobacteria, Algler, Funguslar, Mikorizalar.
 
Tek Hücreli Organizmalarda:
Kuru Hücre Ağırlığı
Klorofil a
Canlı Organizma Sayısı (kob/gr)
 
 
İpliksi Organizmalarda:
Klorofil a
Kuru Hücre Ağırlığı
-Kullanılan bakterinin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika
-Etkenlik deney sonucu
-Kullanılan hammadde
-Canlı organizmanın toprakta kalma, yaşam süresi ve garantisi
-Toksisite deney sonucu
içerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü.
-Virüs olup olmadığının testi
-Kullanılan organizma isimleri
-Canlı organizma sayısı
- Ürünün kullanım amacı
-Kullanılan organizmanın yaşam süresi ve ürünün maksimum kullanım süresi
-Mikroorganizma türüne göre ürünün insan ve çevre sağlığı açısından uygun toprak şartları ve kullanma koşulları
-Enzim İçermesi durumunda enzim isimleri ve aktiviteleri
2
Karışım Mikrobiyal Gübreler
 
Mikrobiyal gübre sınıfında değerlendirilen materyallerin karışımından meydana gelen ürünler.
 
İçerdiği Canlı Organizma İsimleri
Toplam Canlı Organizma Sayısı (kob/gr)
 
Tek Hücreli Organizmalarda:
Kuru Hücre Ağırlığı
Klorofil a
Canlı Organizma Sayısı (kob/gr)
 
 
İpliksi Organizmalarda:
Klorofil a
Kuru Hücre Ağırlığı
-Kullanılan bakterilerin genetik yapısının değiştirilmediğine dair sertifika
-Etkenlik deney sonucu
-Kullanılan hammadde
-Canlı organizmanın yaşam süresi ve garantisi
-Toksisite deney sonucu
İçerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü.
-Virüs olup olmadığının testi
-Kullanılan organizma isimleri
-Canlı organizma sayısı
-Kullanılan organizmaların yaşam süreleri ve ürünün maksimum kullanım süresi
- Ürünün kullanım amacı
-Mikroorganizma türüne göre ürünün insan ve çevre sağlığı açısından uygun toprak şartları ve kullanma koşulları
-Enzim İçermesi durumunda enzimlerin isimleri ve aktiviteleri
 
 
 
EK - 6
ENZİM KATKILI ÜRÜNLER
 
 NO
Organik Ürünün Tip İsmi.
Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Enzimli Ürünler
Enzimler, proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz ve hemiselülaz isimleri ile tanımlanmakta olup, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörlerdir. Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir.
 
Toplam organik madde en az :% 10
 
Ürünün doğal yapısından kaynaklanan Aminoasitler (Asparginic Asit, Serine, Proline, Alanine, Valine, Isovelicine, Tyrosine, Lysine, Aspargin, Treonin, Glutamic Asit, Glycine, Cystine, Metheoline, Levicine, Phenil-alanine, Histidine, Triptophan)
 
Varsa kullanılan vitaminler en az : % 2
(A, B1, B2, B6, B10, B12, C, E, K )
 
Toplam canlı organizma sayısı en az: 50.000 kob/g
Kurşun en fazla: 10 ppm
Arsenik en fazla:
3 ppm
Enzim aktivitesi kontrolü analizi.
pH
İçerdiği her enzim için uygun bir aktivite tayini.
-Toksisite deney sonucu
-Mikrobiyal katkılı enzim içerikli organik gübrelerde içerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirlik raporu. Tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü.
 
 
 
- Toplam organik madde miktarı
- Aminoasit isimleri.
- Vitaminler.
-Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde Toplam canlı organizma sayısı kob/g
-İçerdiği enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.
- Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde kullanılan organizmaların yaşam süreleri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
İkincil ve Mikro Element katkılı Enzimli
Enzimler; proteaz, lipaz, alfa-amilaz, selülaz, beta-glukanaz, pektinaz, pentozanaz, ve hemiselülaz dan oluşmaktadır. Bitki besinlerde yer alan , proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörlerdir. Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyal menşeli olabilir. Mikroorganizmalar EK IV Mikrobiyal Gübreler kısmında belirtilen türlerden, Aminoasitler ise bitkisel veya hayvansal protein menşeli. olmak zorundadır.
 İkincil bitki besin maddeleri ve/veya mikro elementler ilave edilebilir.
 
Toplam organik madde en az : % 10
 
Ürünün doğal yapısından kaynaklanan Aminoasitler (Asparginic Asit, Serine, Proline, Alanine, Valine, Isovelicine, Tyrosine, Lysine, Aspargin, Treonin, Glutamic Asit, Glycine, Cystine, Metheoline, Levicine, Phenil-alanine, Histidine, Triptophan)
 
Varsa kullanılan vitaminler en az : % 2
(A, B1, B2, B6, B10, B12, C, E, K )
 
Toplam canlı organizma sayısı en az: 50.000 kob/g
 Kullanılan ikincil bitki besin maddeleri ile mikro elementler ikincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.
Kurşun en fazla: 10 ppm
Arsenik en fazla:
3 ppm
Enzim aktivitesi kontrolü analizi.
pH
İçerdiği her enzim için uygun bir aktivite tayini.
-Toksisite deney sonucu
-mikrobiyal katkılı enzim içerikli organik gübrelerde içerdiği mikroorganizmaların tarımda kullanılabilirlik raporu. Tarımda kullanılabilirliği ile insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında Yetkili Kurulun uygunluk görüşü.
- Toplam organik madde miktarı
- Aminoasit isimleri.
- Vitaminler.
-Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde toplam canlı organizma sayısı kob/g
-İçerdiği enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.
- Mikrobiyal katkılı enzim içerikli gübrelerde kullanılan organizmaların yaşam süreleri.
 

 
EK - 7
ETİKET ÖRNEĞİ
 
 
 
 
T
E
M
E
L
 
A
L
A
N
1-Gübre türü
(Organik gübre, Organomineral gübre vb.)
 
2-Tip ismi. (Deniz Yosunu, vb.)
3-Ticari markası.
 
 
 
B
İ
L
G
İ
 
A
L
A
N
I
Bir önceki alandan açıkça ayrılmış olan bu alanda, etiket tüketici için gerekli bilgiyi içermelidir :
 
9- Bakanlık Lisans ve Tescil No su
 
10- Üreticinin ticari ünvanı ve ürünün markası
 
11- Ürünün doğru ve verimli kullanımı
 
12- Uygun depolama şartları
 
13- Kullanımında güvenlik kuralları
14- Diğer teknik bilgiler
15- Parti ve Seri No ya da ikisinden biri,
16- Son kullanma tarihi veya üretim tarihi verilmişse son kullanım zamanı ayrıca belirtilmelidir. (Üretim tarihinden itibaren 2 yıl gibi)
     
4-Garanti edilen içerik.
5-pH, isteniyorsa EC
6- Ürünün garanti edilen net ağırlığı veya hacmi
7- Firma ünvanı, adresi ve telefonu
 
 
8- Risk ve güvenlik işaretleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK - 8
ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ MÜRACAAT FORMU
 
 
Üretilecek Ürünün
Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin
Adı ve Miktarları
 
Kapasite Raporunda Yer Alan Faaliyet Konusu Raporun Geçerlilik Süresi
 
ÇED Belgesinin veya Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinde Yer Alan Faaliyet Konusu ve Geçerlilik Süresi
 
Üretici Firmanın
Ticari Unvanı ve Yazışma Adresi
 
Üretim Yeri Adresi
 
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve GSM Numarası
 
 
Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK - 9
ORGANİK GÜBRE İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU
 
İthal Edilecek Ürünün
Proforma Faturada Geçen Adı
 
Yurt İçi Piyasada Kullanılacak Ticari Adı
 
İthal Edilmesi İstenen Miktar
 
Hangi Gümrük Kapısından Yurt İçine Giriş Yapacağı
 
Proforma Faturada Belirtilen Toplam Değeri
 
İthal Edilecek Menşei Ülke
 
Teslimat Şekli
 
İthalatçı Firmanın
Ticari Unvanı
 
Yazışma Adresi
 
Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Gsm Numarası
 
 
Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK - 10
LİSANS BELGESİ MÜRACAAT FORMU
 
Adına Lisans Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:
Ticari Unvanı
 
Faaliyet Konusu
(üretici, ithalatçı)
 
Adresi
  
Telefon Numarası
 
Faks Numarası
 
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
 
Vergi Numarası
 
Sermayesi
 
Sanayi ve/veya Ticaret Odasına Kayıt Belgesi Örneği
Ek olarak verilecek.
Üretici ise, üretim tesislerinin adresleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK - 11
............................ TESCİL BELGESİ MÜRACAAT FORMU
 
Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:
Adı
 
Bakanlık Lisans Türü
 
Bakanlık Lisans No
 
Ürünün
Türü
 
Tip ismi
 
Cinsi
 
Marka veya Ticari Adı (varsa)
 
Etikette Beyan Edilen Özellikleri:
1-
 
2-
 
Vitamin, enzim,vs. miktarı(varsa)
 
Kullanma dozu, sayısı, zamanı (varsa)
 
Üretildiği ülke
 
Üreticinin adı
 
Üretim yerinin adresi
 
Ambalaj Tipi
 
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler
 
 
 
 Tarih: ....../....../20...
Kurum veya Kuruluşun
Temsilcisinin Adı ve Soyadı
İmza ve Kaşesi
 
 
 
 
 
 
EK - 12
TOLERANSLAR
 
a)           Bu toleranslar bir bitki besin maddesinin ölçülen değerinin onun beyan edilen değerinden müsaade edilen sapmasıdır.
b)           Üretim, numune alma ve analizlerdeki sapmaları telafi etmek için verilmişlerdir.
c)           Bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen en az ve en çok şeklinde ifade edilen içeriklere toleranslar uygulanamaz.
ç)       “En çok” verilmemişse beyan edilen içeriğin üzerindeki fazla bitki besin maddesine sınırlama yoktur.
d)           Çeşitli tiplerdeki gübrelerin beyan edilen bitki besin maddesi içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar aşağıdadır.
Ağırlıkça;
Organik madde ve (hümik+fülvik) asitlerde:beyan edilen değerin % 10
Organik azot , fosforpentaoksit(P2O5),potasyum oksit(K2O): beyan edilen değerin % 10
 
Organik asit ve serbest aminoasitler: beyan edilen değerin % 10
Kainit 1,5
Zenginleştirilmiş kainit tuzu 1,0
Magnezyum oksit 0,9
Sodyum dioksit 0,9
Kükürt trioksit 0,9
Kalsiyum oksit 0,9
Klor 0,2
 
 
ORGANOMİNERAL GÜBRELER;
Bitki besin maddesi elementleri
a)           N 1,1
b)           Fosforpentaoksit(P2O5) 1,1
c)           Potasyum oksit(K2O) 1,1
ç)      İkili gübreler 1,5
d)           Üçlü gübreler 1,9
 
 
İZ ELEMENTLER;
a)       İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4
b)       İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i
 
 
BEYAN EDİLEN KALSİYUM, MAGNEZYUM, SODYUM VE KÜKÜRT İÇERİKLERİNDE  MÜSAADE EDİLEN TOLERANSLAR;
 CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu elementlerin beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK - 13
ANALİZ METOTLARI
- pH Tayini
1/10 Potansiyometrik
- Nem Tayini
AOAC 1995 (700 C)
- EC Tayini
1/10 Sulu Çözeltide
- Toplam Azot Tayini
1965 Bremner
Alternatif metod : Dumas
- Nitrat Azotu Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 (2.2.3)
- Amonyum Azotu Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.1)
- Üre Azotu Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.6.2)/(2.6.1)
-Organik Gübrede Fosfor Tayini
-Organomineral Gübrede Fosfor Tayini
Burhan KAÇAR -1972
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (3.1.1)
- Suda Çözünür Fosfor Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, AAS
- Suda ve Sitratta Çözünür Fosfor Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (3.1.1)
- Suda Çözünür Potasyumoksit Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Bakır Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Demir Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Mangan Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Çinko Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Bor Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür Molibden Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Toplam CaO Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür CaO Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Toplam MgO Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Suda Çözünür MgO Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3
- Toplam Kükürt(S) Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3                          Mikrodalga ya da Kuru Yakma
- Suda Çözünür SO3 Tayini
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (8.4)
- Organik Gübrede Organik Madde Tayini
- Organomineral Gübrede Organik Madde Tayini
AOAC 1995 (700 C Nem – 5500 C Kuru Yakma)
Organik Madde: Organik Karbon x 2.24
Katılarda Fırın Kuru
Sıvılarda Orijinal Neminde
- Organik Azot Tayini
Mitschell, 1972
- Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 (Karbon muhtevası oranı EK-A)
-Mineral Analizi
XRF, XRD, DTA, SEM Dörtlü Analiz İle Mineroloji-Petrografik Analiz, Kimyasal Analiz, Ön ve Tam Teknolojik Analiz
- Serbest Aminoasit Tayini
- Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini
Kromatografik yöntemlerle yapılabilir.
Kromatografik
-Alginic Asit Tayini
TS 8871 Şubat 1991 Madde 3 Klorometrik Metod
Organik Karbon
TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003
(Karbon muhtevası oranı EK-A) Walkey Black Metodu
- Ağır Metal Analizi[sıvılarda orijinal neminde]
TS EN 13650 veya EPA 3052 veya Mikrodalga
-Civa ve Arsenik Analizi
EPA 3052 veya Mikrodalga
- Bakteri Sayımı
Countplate veya TS 4109 Analiz Yöntemi
- Clostridium Perfringens Sayımı
TS 6405
- Maya ve Küf Sayımı
TS 6580
- Staphyloccus Aureus Sayımı
TS 6582
- Salmonella Sayımı
TS 7438 / ISO 6579
Not:Katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal örnek üzerinden yapılacaktır.

 
EK - 14
NO
Ürünün Tip İsmi
Ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler
Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler
Ürüne ait Tuzluluk, pH ve diğer istenen bilgiler
Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik
1
Nitrik asit
 
Ana madde olarak nitrik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün
% 10 Nitrat azotu
Risk ve güvenlik ibareleri ve işaretleri dahil edilecektir.
Nitrat azotu
2
Fosforik asit
 
 
 
Ana madde olarak fosforik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün
% 40 Fosfor pentaoksit
Risk ve güvenlik ibareleri ve işaretleri dahil edilecektir.
Toplam Fosfor pentaoksit
3
Potasyum çözeltisi
 
 
Ana madde olarak potasyum içeren çözelti halde ürün
% 10 Suda çözünür K2O
Klor en fazla : % 3
 
 
 
Suda çözünür K2O
İsteğe bağlı :
Klor içeriği
4
Potasyum tiyosülfat
 
 
 
Ana madde olarak potasyum ve kükürt içeren çözelti veya katı halde bulunan ürün
% 25 Suda çözünür K2O
% 42 Suda çözünür SO3
 
 
 
Suda çözünür K2O
Suda çözünür SO3
5
 
 
Kükürtle Kaplanan Gübreler
Ana madde olarak tekli ve kompoze gübrelerin üzerine eritilmiş elementel kükürtün püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün
Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35
İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az :    % 20
 
 Tekli gübreler : (N) en az : % 25
                           ( P) en az : % 25
                           ( K) en az :% 25
 
 
 
 
- Toplam azot
-Nitrat azotu
-Amonyak azotu
-Üre azotu
- Toplam   (P2O5 )
- Suda çözünür (P2O5 )
- Suda ve sitratta çözünür (P2O5)
- Suda çözünür K2
-Toplam kükürt (S)
6
 
 
 
DMPP İnhibitörlü Gübreler
 
Kimyasal olarak elde edilen ve içeriğindeki amonyum inhibitörü sayesinde amonyak azotunun nitrat azotuna dönüşmesini belirli bir süre engelleyen azotlu ve kompoze mineral gübreler.
 
Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az: % 35
 İkili Gübreler (NP, NK, PK) toplam
 en az : % 20
Tekli gübreler : (N) en az : % 20
 
– Toplam Azot (N)
– Amonyak azotu (NH4-N)
– Nitrat azotu (NO3-N)
– Üre azotu (NH2-N)
– Amonyum İnhibitörü
– Toplam (P2O5)
– Suda çözünür (P2O5)
– Suda ve sitratta çözünür (P2O5)
– Suda çözünür K2O
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15925242 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15925242 Ziyaretçi