Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 16.07.2012-28355 Resmi Gazete

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

“2938.90.90.90.15 Steviosit

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909648 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909648 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?