E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14412819 Ziyaretçi

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat: 2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:02.03.2012-28221 Resmi Gazete

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE (İTHALAT: 2012/4) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğin (İthalat: 2012/4) 1 inci maddesinde yer alan tabloya aşağıdaki eşya eklenmiştir.

“2924.29.98.00.34 Neotam

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.