E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15326753 Ziyaretçi

Yunanistan plakalı Ticari Taşıtların Standard Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/945)

         Karar Sayısı : 2010/945 14.10.2010-27729 Resmi Gazete

             Ekli “Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 14/9/2010 tarihli ve 20499 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       

YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARIN STANDART DEPOLARINDA

İTHAL EDİLECEK YAKIT MİKTARINA UYGULANACAK MUAFİYET

HAKKINDA KARAR

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri esnasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına 9/6/2010 tarihinden itibaren getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amacıyla, Yunanistan plakalı araçlara getirilecek akaryakıt sınırlamasına ilişkin esasları kapsar.

             Gümrük işlemleri

             MADDE 2 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararnamenin eki "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 200 litre olarak uygulanır. Bu miktarı aşan durumlarda aynı maddenin üçüncü fıkrasının hükmü uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.