"Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında (Genelge 2015/13 - Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı       :    73421605/165

Konu    :    "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında

 

GENELGE (2015/13)

 

 

Bilindiği üzere, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde genel ve kalem ekranlarında bulunan finansal bilgilerde; “Fatura”, “Navlun”, “Sigorta” ve “Yurt Dışı Diğer” alanları mevcut bulunmaktadır.

BİLGE Sistemi, teknik olarak gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve sair mevzuatın doğru, etkin ve yeknesak olarak uygulanmasında önemli bir araç olarak kullanıldığı kadar, bu sistem vasıtası ile alınan veriler gerek Bakanlığımız birimlerinin, gerekse Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşların bilgi talepleri karşılanmakta ve/veya protokol kapsamında veri akışı sağlanmakta ve bu bilgiler üzerinden kararlar alınmakta veya birtakım belgeler verilmektedir.

Bu nedenle, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülü üzerinde “Yurt Dışı Diğer”  olarak tanımlanan alana girilecek verilerin etkin kullanılabilmesi amacıyla, bu alan;

- Komisyon ve Tellaliye

- Demuraj Giderleri

- Royalti Lisans

- Faiz Masrafları

- Diğer

tanımları ile alt bölümlere ayrılmıştır.

Yükümlülerce ithalat beyannamelerinde beyan edilecek bir yurt dışı diğer tutarının bulunması durumunda, genel ekran/finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanına toplam değer olarak  tek  bir  para  cinsinden  beyan  edilmeye  devam  edecek  olmakla  birlikte;  kalem ekranında,  finansal bilgilerde yer alan yurt dışı alanında yukarıda belirlenmiş alt bölümlerden birine, birkaçına ya da tümüne veri girmek mümkün olacaktır.Kalem/kalemler ekranında yer alan yurt dışı alanlarına girilecek verilerin farklı farklı para cinslerinden oluşması durumunda sistem tarafından T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınmak sureti ile Türk Lirası cinsinden hesaplanarak genel ekranda beyan edilen yurtdışı tutar döviz cinsinden ve Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı kalem yurtdışı tutarı olarak gösterilecektir. Kalem/kalemlerde beyan edilecek yurt dışı veriler toplamı genel ekranda beyan edilen tutardan az olamayacaktır.Ayrıca “Diğer” alt bölümüne girilecek verilere ilişkin “Diğer Açıklama” alanına bilgi girilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, ithal eşyasının gümrük kıymetini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23-31 ve 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan meri  Gümrük  Yönetmeliğinin  43-57  nci  maddeleri  ve  bunlara  ilişkin  Bakanlığımızca çıkarılmış olan alt mevzuat düzenlemeleri kapsamında, gümrük kıymetine girmesi gereken masraf unsurları (fatura, navlun ve sigorta dışındakiler) yukarıda belirtilen yurt dışı diğer alanlarında beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen masraf unsurlarından herhangi birinin mevzuat gereği gümrük kıymetine değil de, ÖTV ve KDV matrahına girmesi gerektiği durumlarda bu masraf unsuru yurtiçi diğer alanında beyan edilmeye devam edilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cemal DERELİ
Bakan a.
Müsteşar V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848724 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848724 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?