E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372325 Ziyaretçi

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/1)

Ekonomi Bakanlığından: 31.12.2011-28159 (Mükerrer) Resmi Gazete

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARAİLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/1)

Fuarlara katılım

MADDE 1 ‒ (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Kati ithal işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.