E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15378677 Ziyaretçi

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat:(2010/1)

            Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA
İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/ 1)
MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.
MADDE 2- (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.
MADDE 3- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/1) sayılı “Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.