Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler (2010/6)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :  B.02.1.GÜM.0.08.08.00-010.06/    

 

Konu : Yürürlükten kaldırılan genelgeler.

 

                                                                                                                      31.05.2010/7421

 

GENELGE

(2010/6)

 

 

İlgi: a) 24.07.1996 tarihli ve 1996/21 sayılı Genelge.

        b) 26.04.2002 tarihli ve 2002/37 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı genelgelerde yer alan hususlar, 23.01.2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) ile yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

Bu nedenle ilgide kayıtlı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Arslan GÜNLER

 Müsteşar V.

  

 

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260415 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260415 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?