E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14410359 Ziyaretçi

Yürürlükten Kaldırılan Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)(Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)(Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest) (Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76) (01.01.2010'den itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89) (01.01.2012'den itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101) (01.01.2013'den itibaren uygulanacak ceza miktarları
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111) (01.01.2014''den itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 119) (01.01.2015'ten itibaren uygulanacak ceza miktarları)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) (01.01.2016'dan itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10)  (03.06.2016 tarihinde Tebliğ no:14 ile Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)
--(Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Yürürlükten Kalktı
--(Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)   Yürürlükten Kalktı
--Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 2)
--Gümrük Genel Tebliği (Seri No:38) 
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme (Seri No:1) 
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:44)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:47)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:48)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:49)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:50)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:55) 
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:65)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:83)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88)
--Gümrük Genel Teblİğİ (Transİt Rejİmİ) (Seri No: 2)
--Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme) (Seri No: 1)
--Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:1) 
--Gümrük Genel Tebliği () (Seri No:6
--Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No:8)
--Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depo Yeri İşleticiliği) Seri No:1 
--Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1)
--Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 6)
--Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
--Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
--Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)