E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,00 TL
13789323 Ziyaretçi

Yürürlükten Kaldırılan Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) (Ham petrol ve akaryakıt türlerinin serbest) (Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 89) (01.01.2012'den itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76) (01.01.2010'den itibaren uygulanacak ceza miktarları)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101) (G.K.241.Madde 2013 Yılı Cezaları
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111) (2014  yılı ceza tutarları)) (Seri No:111)
 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 138) (Gümrük Mevzuatında yer alan cezaların 2016 Yılı tutarları)
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10)  (03.06.2016 tarihinde Tebliğ no:14 ile Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No: 9) Mülga)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)
(Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Yürürlükten Kalktı
(Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)   Yürürlükten Kalktı
Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:38) 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme (Seri No:1) 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 37)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:44)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:47)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:48)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:49)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:50)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:55) 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:65)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:83)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:88)
Gümrük Genel Teblİğİ (Transİt Rejİmİ) (Seri No: 2)
Gümrük Genel Tebliği (Tecil ve Taksitlendirme) (Seri No: 1)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:1) 
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No:6
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi) (Seri No:8)
Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depo Yeri İşleticiliği) Seri No:1 
Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:1)
Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 6)
Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)