E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15342536 Ziyaretçi

Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 21.08.2010-27679 Resmi gazete
ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK- 4 ün, birinci ve ikinci bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)
 
 
 
                        
1.1)              Odun
            (Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç)
a)        Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
        ve
b)        Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.2)              Odun
(Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç)
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a)        Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
        ve
b)        Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
        ve
c)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapıldığı veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.3)              Lif-yonga ve kağıtlık odun
a)        Kabuğu soyulmuş olsun olmasın üzerinde, Monochamusspp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,
b)        Kabuğu soyulmuş olmalı
       veya,
c)    Kabuğu soyulmamış ise; kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğu veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
d)     Kabuğu soyulmamış odunlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
1.4)     Kereste
a)        Kabuk parçası taşımamalı,
        ve
b)        Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.5)               Kereste
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
 
a)        Kabuk parçası taşımamalı ve,
b)        Üzerinde, Monochamusspp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,
c)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğu
d)        veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.6)     Yonga
a)        Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
       ve
b)        Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır.
1.7)               Yonga
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a)        Fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
       ve
b)        Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır.
 
2)       Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)
 
2.1)              Odun
 
a)        Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige* edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.
2.2)     Kereste
        Kabuk parçası taşımamalıdır.
2.3)              Kereste
Kanada, ABD orijinli
Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
 
a)        Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,
        veya
b)        Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,
        veya
c)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.4)              Kereste
Bütün Amerika Kıtasında yer alan ülkeler orijinli Populus (Kavak)’dan elde edilenler
 
 
 
a)        Kabuk parçası taşımamalı,
        veya
b)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.5)              Kereste
ABD orijinli
Platanus (Çınar)’dan elde edilenler
a)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.6)              Kereste
Kanada ve ABD orijinli
Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler
a)        Kabuk parçası taşımamalı,
        veya
b)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.7)               Kereste
Cryphonectria parasitica’nın
varlığı bilinen ülke orjinli Castanea(Kestane )’ den elde edilenler
a)     Kerestenin elde edildiği odunların Cryphonectria parasitica ‘dan (Murrill) Barr ari alanlardan elde edildiği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir
        ve
b)     Kabuk parçası taşımamalı
        veya
c)        Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır
2.8)               Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariç
a)        Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
        ve
b)        Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
2.9)     Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
 
 
a)        Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
       ve
b)        Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
2.10)            Yakacak odun ile benzeri ürünler
a)        Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
       ve
b)        Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
* Fümigasyonda IPPC’nin ISPM No:15 Standardında belirtilen Methyl Bromide ile ilgili uygulama esas alınacaktır
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK-5
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI
BAĞLI OLDUĞU İL
KAPININ ADI
1- 1ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2- AĞRI
: Doğu Beyazıt
3- 1ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa
4- 1ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge
5- 2ARTVİN
: Hopa, Sarp
6- BALIKESİR
: Bandırma
7- 2BARTIN
: Bartın
8- 1,2BURSA
: Bursa, Gemlik, Mudanya
9- ÇANAKKALE
: Çanakkale
10- 1,2EDİRNE
: Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu,   
 İpsala, Hamzabeyli
11- ERZURUM
: Erzurum
12- ESKİŞEHİR
: Eskişehir
13- GAZİANTEP
: Gaziantep, Islahiye
14- GİRESUN
: Giresun
15- 1,2İSTANBUL
: İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge
16- 1,2İZMİR
: İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili
17- 1HATAY
: Antakya, 2İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü
18- KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
19- 2KASTAMONU
: İnebolu
20- KAYSERİ
: Kayseri
21- KİLİS
: Öncüpınar
22- 2KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze
23- KONYA
: Konya
24- MALATYA
: Malatya
25- MARDİN
: Mardin, Nusaybin
26- 1,2MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge
27- MUĞLA
: Dalaman Havalimanı
28- 2ORDU
: Ordu, Ünye
29- RİZE
: Rize
30- 1,2SAKARYA
: Sakarya(Değişik:R.G.24/7/2009-27298)
31- 1,2SAMSUN
: Samsun
32- 2SİNOP
: Sinop
33- SİVAS
: Sivas
34- 2TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölge
35- 1,2TRABZON
: Trabzon, Trabzon Serbest Bölge
36- UŞAK
: Uşak
37- 1YALOVA
: Yalova
38- 2ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğli
1 ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller  Üretim
2 Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkili iller                                                                            ”
                                                                                                                                                           
             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK -11 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
EK -11
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI
 
İLİ
İHRAÇ KAPISININ ADI
1-
ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2-
AFYONKARAHİSAR
: Afyon
3-
AĞRI
: Doğu Beyazıt
4-
AKSARAY
: Aksaray
5-
ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,
6-
ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya,   Kaş, Finike
7-
ARDAHAN
: Türkgözü
8-
ARTVİN
: Hopa, Sarp
9-
AYDIN
: Aydın, Kuşadası
10-
BALIKESİR
: Bandırma, Ayvalık
11-
BARTIN
: Bartın
12-
BATMAN
: Batman
13-
BURSA
: Bursa, Mudanya, Gemlik
14-
ÇANAKKALE
: Çanakkale
15-
ÇORUM
: Çorum
16-
DENİZLİ
: Denizli
17-
DİYARBAKIR
: Diyarbakır
18-
EDİRNE
: Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule
19-
ESKİŞEHİR
: Eskişehir
20-
ERZURUM
: Erzurum
21-
GAZİANTEP
: Gaziantep, İslahiye, Karkamış
22-
GİRESUN
: Giresun
23-
HAKKARİ
: Esendere
24-
HATAY
: Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı
25-
IĞDIR
: Dilucu
26-
ISPARTA
: Isparta
27-
İSTANBUL
: Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge
28-
İZMİR
: İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge, Menemen Deri Serbest Bölge
29-
KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
30-
KARABÜK
: Karabük
31-
KARAMAN
: Karaman
32-
KASTAMONU
: İnebolu
33-
KAYSERİ
: Kayseri
34-
KIRKLARELİ
: Dereköy
35-
KİLİS
: Öncüpınar
36-
KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze, Dilovası
37-
KONYA
: Konya
38-
MALATYA
: Malatya
39-
MARDİN
: Mardin, Nusaybin
40-
MANİSA
: Manisa, Alaşehir
41-
MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu
42-
MUĞLA
: Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum
43-
NEVŞEHİR
: Ürgüp
44-
ORDU
: Ordu, Ünye
45-
RİZE
: Rize
46-
SAMSUN
: Samsun
47-
SAKARYA
: Sakarya
48-
SİNOP
: Sinop
49-
SİVAS
: Sivas
50-
ŞANLIURFA
: Şanlıurfa, Akçakale
51-
ŞIRNAK
: İpekyolu
52-
TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Avrupa Serbest Bölge
53-
TOKAT
: Tokat
54-
TRABZON
: Trabzon, Trabzon Serbest Bölge
55-
UŞAK
: Uşak
56-
VAN
: Van, Kapıköy
57-
YALOVA
: Yalova
58-
ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi
 
             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
             “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 21/8/2010 tarihinden önce ve bu tarih itibariyle 3 ay içinde başlamış olan ithalat işlemlerinde; bu tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ün 1 inci ve 2 nci bölümlerindeki hükümlerden lehte olanları uygulanır.
             (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 te Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkilendirilen limanlar, 21/8/2010 tarihinden 3 ay sonra yetkili hale gelirler.”
             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.