Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 99)

FASIL 99
ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
POZİSYON NOEŞYANIN TANIMI
9905.00.00.00.00Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya
99.19Diğerleri:
9919.00.00.00.11 – Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya
9919.00.00.00.12 – Miras yoluyla intikal eden eşya
9919.00.00.00.13 – Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası
9919.00.00.00.14 – Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası
9919.00.00.00.15 – Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya
9919.00.00.00.16 – Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya
9919.00.00.00.17 – Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya
9919.00.00.00.18 – Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya
9919.00.00.00.19 – Diğerleri
99.30Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:
9930.24.00.00.00 – 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9930.99.00.00.00 – Diğerleri (27. Fasıl hariç)
99.31Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi
ekipmanın çalışması için verilen eşya:
9931.24.00.00.00 – 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9931.99.00.00.00 – Diğerleri (27. Fasıl hariç)