Aylar: Mart 2021

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-21558579-020 Konu : Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri GENELGE (2021/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden …

Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2021/12)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/14) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29) ile Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “menteşeler …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/11) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)

Ticaret Bakanlığından: 27.03.2021-1436 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9)Read More »

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 27.03.2021-31436 Resmi Gazete YILAN BALIĞI (ANGUILLA ANGUILLA) İHRACAT KOTASININ KULLANDIRILMASI VECITES BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2021/9) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yılan balığı yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yılan …

Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)

Ticaret Bakanlığından: 26.03.2021-31435 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/15)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13)

Ticaret Bakanlığından: 24.03.2021-31433 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/13) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/28) ile Tayland Krallığı menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP altında yer alan “cam …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/13)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12)

Ticaret Bakanlığından: 24.03.2021-31433 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/12) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) ile Kamboçya Krallığı menşeli ve/veya çıkışlı 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/12)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)

Ticaret Bakanlığından: 24.03.2021-31433 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/8) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/3/2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız 8509.40 gümrük …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/8)Read More »